Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wniosek o leczenie
W skład członków komisji GKRPA w Jarocinie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Jarocina wchodzą: 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.. Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odeśle taki wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucji uprawnionej do tego.Podania do Komisji o objęcie leczeniem odwykowym osoby nadużywającej alkohol można składać w dniu posiedzenie komisji tj. w każdy wtorek w godz. od 15.00 do 17.00 - tak pisze na stronie .Punkt Konsultacyjny działający w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśniewie (siedziba Dom Parafialny w Wiśniewie), w którym w każdy piątek w godz. 8.30-11.30 przyjmuje terapeuta uzależnień, oraz dwa razy w miesiącu psycholog po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie pod nr tel.. • Co mogę zrobić, jeśli osoba uzależniona mimo postanowienia sądu nie chce się leczyć?Jeśli komisja uzna, że są podstawy do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wystąpi z wnioskiem w tej sprawie do sądu rejonowego.. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w budynku Urzędu Gminy w pokoju nr 2 (KASA) każdego dnia roboczego.Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu przez osobę uzależnioną od alkoholu, która posiada miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Jonkowo, można złożyć do Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka .Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przytyku, Prokuratura..

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

2.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o leczenie odwykowe o kontakt telefoniczny lub mailowy (nr tel i adres niżej na bieżącej stronie).. 3 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w .Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie, Prokuratura.. (Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaWniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego, zakładka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, a także biurze Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ul.Podstawy Funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie Artykuł 4 1 w szczególności ust.. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek poprzez: 1. z 2015 r., poz. 1286).Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W przypadku gdy Osoba z Twojego otoczenia lub jakaś instytucja w trosce o Ciebie postanowi napisać do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosek z prośbą o zbadanie czy jesteś osobą uzależnioną, w nastepnym kroku z aprosimy Cię na rozmowę, aby wyjaśnić tę .Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnosielcu podejmuje następujące działania: rozpatruje wnioski o skierowanie na obowiązkowe leczenie odwykowe nadużywających alkohol prowadzi rozmowy doradcze i motywujące do leczenia odwykowegokieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnieniaGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek dotyczący osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym..

Natomiast jeśli na wniosek zobowiązywanego zostaną przeprowadzone jakieś dodatkowe czynności, wtedy koszty te będą obciążały osobę zobowiązywaną.

Celem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów .Terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku w sprawie opiniowania wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 8 i 22 stycznia 19 lutego 18 marca 15 kwietnia 13 maja 17 czerwca 8 lipca 21 sierpnia 23 września 14 października 18 listopada 16 grudnia Na podstawie art. 41 ust.. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowicy przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Łukowica.. Procedura przymusowego leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.. adres: ul.Wrocławska 39.. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do .Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyskowicach powołuje się do działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmowania czynności, o których mowa w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Miejską.Szczegóły K. Zarębski Kategoria: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opublikowano: 07 czerwiec 2020 Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. DZ.U..

Po rozpatrzeniu wniosku, gminna komisja wzywa na rozmowę osobę, której dotyczy wniosek ...poniesie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informuje, że dyżury Zespołu Interwencyjnego MKRPA odbywają się w MCPU przy ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków, sala obsługi klienta:Poniedziałek 1600 - 1800Wtorek 900 - 1100Środa 900 - 1100 oraz 1600 - 1800Czwartek 900 - 1100Wejście interesantów przez drugą bramę (z domofonem).Podstawą prawną jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego.. GOPS (25) 64 17 313 .GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W JAROCINIE.. Na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z konsekwencjami nadużywania alkoholu skutkującymi: a) rozkładem życia rodzinnegoWzór wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przymusowe leczenie Author: Serwis prawo-porady.pl Keywords: leczenie odwykowe, przymusowe leczenie, alkoholizm Created Date: 6/5/2012 10:35:58 AMWniosek o podjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności zmierzających do orzeczenia o obowiązku leczenia można pobrać w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Niemce - w Biurze Podawczym, bądź ze strony internetowej.Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek (podanie do MKRPA według określonego wzoru, odpowiedni formularz można pobrać z tej strony) i złożyć go w Miejskiej/Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej według zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.W ostatnim czasie, zupełnie przez przypadek, trafił do mnie na biurko wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej o udostępnienie danych osobowych, w tym danych szczególnie chronionych, o których mowa w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych..

Sąd wszczyna postępowanie nie na wniosek rodziny osoby uzależnionej, lecz na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt