Koncesja na alkohol w budynku mieszkalnym

koncesja na alkohol w budynku mieszkalnym.pdf

drukuj prześlij dalej komentarze (2) Aby sprzedawać alkohol w sklepie przedsiębiorca powinien uzyskać zezwolenie.. Te ostatnie ustalają liczbę punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy, a więc i limity .zezwolenie na sprzedaż alkoholu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym .. Organ do którego należy się zgłosić nie wynika z miejsca zamieszkania przedsiębiorcy czy też zameldowania.Koncesja na sprzedaż alkoholu - ile to kosztuje?. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.W ocenie WSA organ wydający zezwolenie nie mógł przy badaniu spełnienia wymogu z art. 18 ust.. Witam, Jestem nowym forumowiczem i nie wiem, czy podobny temat był już tutaj poruszany, otóż mam problem z lokatorami w bloku mieszkalnym w którym otworzyłem pizzerię i chcę otworzyć pub.Dokumenty niezbędne do uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu.. Pozwolenie na sprzedaż alkoholu, zwane koncesją na alkohol, wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.Warunki jego otrzymania opisane zostały w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku.Przyznanie koncesji uzależnione jest także od przepisów gminnych, które .Wynajmuję lokal handlowy w budynku wielorodzinnym (połączone dwa bloki).. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.Nowy współwłaściciel nie może sprzeciwiać się sprzedaży alkoholu w budynku, jeśli zezwolenie na sprzedaż zostało udzielone przed nabyciem przez niego praw do nieruchomości .Zezwolenie na sprzedaż alkoholu..

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest wydawane na czas określony.

Koncesja na alkohol - elementy wnioskuPytanie: Na terenie administrowanym przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej, w wielopiętrowym budynku mieszkalnym, znajduje się lokal gastronomiczny z koncesją na sprzedaż alkoholu (status lokalu -.Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Podstawa prawna: Art.18 ust.. Pytanie: Na terenie administrowanym przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej, w wielopiętrowym budynku mieszkalnym, znajduje się lokal gastronomiczny z koncesją na sprzedaż alkoholu (status lokalu - własnościowe prawo spółdzielcze), którego działalność budzi sprzeciw u wielu mieszkańców budynku.Zgoda wspólnoty a sprzedaż alkoholu w restauracji.. Najprawdopodobniej ma Pan tzw .. Działalność prowadzę od 13 lat a od 3 lat jestem jego właścicielką.. Kolejowa 6 i ul. Powstańców Styczniowych 2 w Koninie zbierają podpisy, aby nie dopuścić do otrzymania koncesji na sprzedaż alkoholu przez sklep mieszczący się na parterze.. Jako przedsiębiorca lub przyszły przedsiębiorca, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że ustawodawca wprowadził liczne ograniczenia, jeżeli chodzi o sprzedaż niektórych produktów.Zezwolenie na sprzedaż alkoholu..

Nie móżna łaczyć sprzedaży alkoholu w lokalu ze sprzedażą na wynos.

Wspólnota Mieszkaniowa nie wyraża zgody na koncesję.. Zależy on od rodzaju prowadzonej działalności.. W budynku znajdują się dwie oddzielne klatki, spółdzielnia wymaga zgody wszystkich mieszkańców, by wydać pozwolenie na sprzedaż alkoholu.. Bardzo mi na nim zależy, jak mogę je osiągnąć w tej sytuacji?Chcesz sprzedawać alkohol w sklepie albo w restauracji?. Tylko wspólnota, jako reprezentant ogółu właścicieli budynku jest uprawniona do wyrażenia takiej zgody i nie można jej do tego przymusić.Kwestię tą reguluje ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz przepisy gminne.. uzyskanie pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazanie adresu punktu sprzedaży alkoholu, wyrażenie zgody przez zarządcę budynku, jeśli punkt sprzedaży alkoholu będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym .Mam problem z uzyskaniem koncesji.. - Sklep zmienił właściciela i nie ma w tej chwili koncesji, stara się o nią ignorując całkowicie opinie mieszkańców okolicznych bloków.w przypadku, gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych będzie mieścił się w budynku mieszkalnym, w którym znajdują się inne rodziny, niezbędne jest także dołączenie zgody administratora budynku, zarządcy lub właściciela..

Chce wystąpić do urzędu dzielnicy o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu.

l ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487), Uchwała Nr XV/130/03 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22.09.2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa .o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo - na okres nie dłuższy niż 2 lata, o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa - na okres nie dłuższy niż 2 lata, o zawartości powyżej 18% alkoholu - na okres nie dłuższy niż rok.. Musisz uzyskać oddzielne zezwolenia na piwo, wino oraz napoje spirytusowe.. Rodzaj zezwolenia, a także formalności i opłaty związane z załatwieniem go zależą od tego gdzie i .Wniosek: PDF, DOC o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.. - pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.Jak dostać pozwolenie na sprzedaż alkoholu?. To z kolei określa się na podstawie trunków, które mają być sprzedawane w danym sklepie.Dyskusja: Koncesja na alkohol.. W innym wypadku popełnia przestępstwo zagrożone karą grzywny..

Lokal mieści się w budynku mieszkalnym, zarządzanym przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie, czyli uzyskanie tzw. koncesji.. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.. W przypadku lokali gastronomicznych nie może być krótszy niż cztery lata, natomiast dla sklepów - musi wynosić przynajmniej 2 lata.. Każdy, kto chce sprzedawać alkohol w restauracji lub sklepie (detal), musi posiadać odpowiednie zezwolenie.. Proszę o informację co mogę w tej sprawie zrobić?Prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży alkoholu w budynku mieszkalnym.. Za wydanie koncesji na alkohol pobierane są stosowne roczne opłaty w zależności od .Osoba zainteresowana sprzedażą alkoholu musi spełnić szereg wymagań, a są to min.. Jej wysokość zależy od rodzaju zezwolenia, o które ubiega się przedsiębiorca.. Zarząd wspólnoty twierdzi że przed wystąpieniem o koncesje na alkohol musi on uzyskać zgodę wspólnoty.Mieszkańcy bloków ul. Autor: twoja-firma.pl 9 września 2009 13:05 Udostępnij.. Ustawodawca wyróżnia trzy rodzaje zezwolenia na sprzedaż alkoholu: A- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; B- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) C- powyżej 18% zawartości alkoholu; Uzyskana koncesja jest terminowa.Kwestię tę, jak się wydaje, przesądził Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15.09.2011 roku (sygn.. akt II GSK 853/10), wskazując, w obszernym uzasadnieniu, iż w kontekście objęcia reglamentacją prawną działalności polegającej na detalicznej sprzedaży alkoholu, ustawodawca uzależnił wydanie zezwolenia na .Sprzedaż alkoholu na wynos w restauracji wymaga odzielnego zezwolnia.. Zwykle gminy wydają koncesję na okres pięcioletni.Koncesja na alkohol jest wydawana przez wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta w odniesieniu do sprzedaży detalicznej oraz przez marszałka województwa w przypadku sprzedaży hurtowej.. 6 pkt 3 ustawy zignorować faktu braku zgody współwłaścicieli budynku na zlokalizowanie punktu .Warto jednak pamiętać, że zarówno na detaliczną jak i hurtową sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie, które zwane jest potocznie „koncesją na alkohol".. Pytanie: Właściciel lokalu usługowego wynajął ten lokal na restaurację.. W dół .. ustawodawcy dla pełnego poszanowania stanowiska wymienionych w tym przepisie podmiotów wobec zamiaru prowadzenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym tak specyficznej działalności gospodarczej jak sprzedaż alkoholu (wyrok NSA sygn.. W opisie stanu faktycznego wspomina Pan o budynku, części budynku, a czasem wydaje mi się, że po prostu o lokalu w budynku..Komentarze

Brak komentarzy.