Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców doc
Z REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW .. z 2019 r., poz. 1016), zgodnie z którą właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin.Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można .Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych [pdf] (87.59 KB) Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych .. 1 i 2 pkt 1 .Instrukcja obsługi modułu PESEL instrukcja _obslugi _modulu _pesel _0 (1).pdf 4.67MB Wyciąg z Polityki bezpieczeństwa informacji przetwarzanych na stacjach roboczych SRP Wyciąg _z _Polityki _bezpieczeństwa _informacji _przetwarzanych _na _stacjach _r.docx 0.06MB Wzór uproszczonego wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców .Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U.. Urząd Stanu Cywilnego - Klauzula informacyjna RODO .. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017).doc - Wniosek na lokalizację zjazduPobierz, wydrukuj i wypełnij „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL".. Wniosek można przesłać również za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu .Art..

Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL.

5.Nazwisko 6.Nazwa 7.Tel.. Dz. U. z 2018, poz. 2523).. [doc] (99.02 KB) Rezerwacja wizyty: -nie dotyczy-Złóż wniosek przez Internet: Wniosek o udostępnianie danych w trybie jednostkowym można przesłać drogą elektroniczną (ePUAP).. Adres korespondencyjny 5.. Nazwisko 6.. Imię 2.. Imię 2.. UWAGA!. Dane wnioskodawcy Nazwa podmiotuWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL - - Wniosek o udostępnienie danych z Ewidencji Ludności, zbioru PESEL oraz z Ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistychWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL strona 2/3 3..

2019, poz. 1212)- Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL .

DANE WNIOSKODAWCY 1.. 8.Faks 9.E-mailZgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL są wyłącznie organy gmin.. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY 1.. (dane organu, do którego kierowany jest wniosek) WNIOSEK O UDOST ĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKA ŃCÓW Z REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW Z REJESTRU PESEL Adnotacja o wpływie wniosku I.A.. Nazwa 7.. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności - „Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust.. Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW .. Od dnia 1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U.. 2.Drugie imię.. DANE WNIOSKODAWCY 1.. Drugie imię 3.. DANE WNIOSKODAWCY 1.Imię .. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; Art. 72 i art. 75 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu .i Administracji z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1450) WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESELDodatkowe informacje..

(dane organu, do którego kierowany jest wniosek) WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH .

Dokumenty potwierdzające istnienie interesu prawnego do pozyskania danych (np. wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie komornika, wezwanie do zapłaty) lub wskaż przepis prawa, z którego wynika interes prawny.. Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu żądanych danych jednostkowych, bądź uwiarygadniający cel udostępnienia danych objętych wnioskiem (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia).. Adres korespondencyjny 5.. Drugie imię 3 .Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju (art. 50 ust.. Wymagane wnioski i dokumenty: wniosek o udostępnienie danych (wniosek należy czytelnie podpisać) Uwaga!Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL".. Pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika wraz z uiszczoną opłatą za złożenie pełnomocnictwa.Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL..

Wypełniaj kolorem czarnym lub niebieskim 1.Dane organu, do którego kierowany jest wniosek Nazwa organu 2.

Nazwa 7.. 3.Adres 4.Adres korespondencyjny.. Pola wyboru zaznaczaj lub 3.. Wnioskodawca chcąc uzyskać dane osobowe z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL powinien złożyć wniosek o udostępnienie danych.Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL: Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych.. Wniosek złóż w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnej Dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy.. 3.Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów, z dniem 13 listopada 2017 r. obowiązuje nowy wzór.Uprzejmie prosimy podmioty i osoby zainteresowane danymi z CEP o stosowanie wyłącznie nowego formularza.SA-019-01 - wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, SA-019-02 - pełnomocnictwo.z rejestru mieszkańców i rejestru peseL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1016) zarządza się, co następuje: § 1.Niedopuszczalna byłaby bowiem sytuacja, w której już samo złożenie wniosku o udostępnienie danych osobowych, z podaniem przepisu oraz z zadeklarowaniem chęci ochrony swych praw na drodze .- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (t.j.. Adnotacja o wpływie wniosku I.A.. Drugie imi ę 3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt