Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (b-1) pdf
Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia organ, do którego kierowany jest wniosek: Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego ul. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1 .. ; Zgoda właściciela obiektu.. ; Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.. W niektórych przypadkach wystarczy, że zgłosisz urzędowi zamiar rozbiórki.. Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja:Informacja uzupełniająca do wniosków (B-4) (plik 45,7 KB, PDF) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) (plik 66,2 KB, PDF) Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) (plik 100 KB, PDF) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) (plik 37,6 KB, DOCX) Budowa nowego obiektu budowlanego / nowych obiektów budowlanych.. budowy nieruchomości.WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) 1.. Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie .Chcesz dokonać rozbiórki obiektu budowlanego?. Rozbudowa istniejącego obiektu budowlanego / istniejących obiektów budowlanych.. Dowiedz się jak je uzyskać.Wniosek o pozwolenie na budowę (formularz wniosku z wykazem wymaganych załączników stanowi załącznik do karty informacyjnej)..

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub rozbiórkę z dnia nr 3.

1 Maja 9, 62-510 Konin 2.Proszę oznaczyć znakiem X cel złożenia wniosku:rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub .Chcesz dokonać rozbiórki budynku albo innego obiektu budowlanego?. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ, do którego kierowany jest wniosek): STAROSTA POWIATU MIELECKIEGOInformujemy, że z dniem 17 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowWNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) 1..

Możesz potrzebować pozwolenia na rozbiórkę.

Zawsze aktualne wzory wniosków dot.. Pobierz w doc Pobierz w pdfWNIOSEK Załącznik nr 1 O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) 1. data publikacji: 2014-03-06 13:19. zmodyfikował: Eliza Królak.. informacja uzupeŁniajĄca do wniosku o pozwolenie na budowĘ lub rozbiÓrkĘ, zgŁoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oŚwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoŚciĄ na cele budowlane (b-4) (docx)Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (formularz wniosku z wykazem wymaganych załączników stanowi załącznik do karty informacyjnej).. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ, do którego kierowany jest wniosek): STAROSTA śARSKI 2.. 3.WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane) 1.. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ, do którego kierowany jest wniosek):wniosek o pozwolenie na budowĘ lub rozbiÓrkĘ (b-1) pdf, 214.81 KB, 19.12.2016 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pdf, 133.68 KB, 19.12.2016załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (należy wstawić „X" w polu nr 65)..

Proszę oznaczyć znakiem X cel złożenia wniosku: Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.

Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ, do którego kierowany jest wniosek): STAROSTA PRUDNICKIWNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 .. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ, do którego kierowany jest wniosek): Prezydent Miasta Lublin Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin 2.WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane) 1.. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ, do którego kierowany jest wniosek):rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub .starostwo powiatowe w otwocku - biuletyn informacji publicznej.. Pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 2.WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) a (podstawa prawna: art. 32 i 33 ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane) 1..

Pobierz w PDF lub DOC - wzór wniosku o pozwolenie na budowę, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub .WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) 1.. Proszęwpisać nazwę organuwłaściwego dowydaniapozwolenia (organ, któregokierowanyjestwniosek): STAROSTA KONIŃSKI, Al.. Poniżej dowiesz się, kiedy i jak zgłosić rozbiórkę obiektu budowlanego.Kategoria: Zgłoszenie budowy i robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (dla inwestycji nie wymagających opracowania projektu) [ 3 ] KARTA USŁUG 01.06.2018.pdf zobacz: rejestr zmian pliku , ilość pobrań: 8054.Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł podstawa prawna: 1) ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, 2) rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.09.2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B -1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane) 1.. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/rozbiórkę.Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) (PDF) opublikował: Maria Opolska-Pakuła.. ostatnia modyfikacja: 2016-12-15 10:19.. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę/ rozbiórkę (PDF .Załącznik nr 4 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt