Urząd marszałkowski białystok bdo kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone.. Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa .Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.. (+48 22) 5979-100 fax (+48 22) 5979-290 e-mail:Jest pozwolenie na budowę kolejnego odcinka trasy Rail Baltica - stacja Białystok 24.10.2020 Białystok Wojewoda Podlaski zainaugurował projekt "Białostocczyzna dla Niepodległej"więcej o: Terminy załatwiania spraw związanych z BDO Od 1 stycznia 2020 r. wniosek o wpis do Rejestru BDO składa się wyłącznie przy użyciu formularza elektronicznego 2019.12.23 10:35 , aktualizacja: 2020.05.20 11:04Kontakt.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 .. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, s. 115).SWeryfikacja zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających w szczególności z § 5 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" nr 00011-6933-UM1030001/15 z dnia 17 maja 2016 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" w 2019 r.Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.. Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego jest Marszałek Województwa.Marszałek kieruje Urzędem przy pomocy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika .1.. (+48) 22 5979-100 (w godz. 8.00-16.00) faks (+48) 22 5979-290 e-mail: NUMERY KONTAKTOWE DO POSZCZEGÓLNYCH DEPARTAMENTÓW..

Informacje kontaktowe.

Osoby zgłaszające się na konkurs.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Do wniosku o wykreślenie z rejestru BDO należy zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej - art. 1 ust.1 pkt 1 lit a - dołączyć dowód uiszczenia przez podmiot opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070Kontakt w sprawie rejestru BDO jest możliwy: pod numerem telefonu: 61 62 67 530, .. Minister Środowiska jest administratorem „BDO".. Informacja o tym kto podlega wpisowi do rejestru BDO znajduje się poniżej.. 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26 tel.. Godziny pracy: [email protected] .. zobacz.. KONTAKT W URZĘDACH MARSZAŁKOWSKICH .. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, pl. Teatralny 2 .. 15-888 Białystok telefon: 85 665-41-57.. Infolinia o Funduszach Europejskich w Małopolsce: 12/ 616 06 16.. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.. Krzysztofa Jakuba Putry w Białymstoku (ul. Infolinia w sprawach BDO: 12/ 397 44 44. poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30.. (41) 342 15 30.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Al.. Adres siedziby: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.. Powiąż siebie z kontem podmiotu zarejestrowanego w BDO poprzez wpisanie loginu (numer rejestrowy) i otrzymanego (bądź zmienionego przez siebie) hasła.. 15-888 Białystok (85) 66 54 460 (85) 66 54 472 .. /+48 42/ 663 30 02 E-mail:[email protected] Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego DepartaOferty pracy w Urzędzie Marszałkowskim Oferty pracy na stanowisko dyrektora / z-ca dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Oferty pracy na inne stanowiska kierownicze w podległych jednostkachWażny komunikat Rozstrzygnięcie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2020-2022Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.. zastępca dyrektora: Aleksandra Hanzel.. Biuro Podawcze.. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów, robią to w terminie do: 11 września: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 73,.Kontakt w sprawie rejestru BDO jest możliwy: pod numerem telefonu: 61 62 67 530, .. Minister Środowiska jest administratorem „BDO".. Oferty pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice e-mail: [email protected] tel.. ul. IX .Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie odpowiada za kształt i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO).Kiedy trzeba się wpisać: nowe podmioty - przed rozpoczęciem działalności, istniejące podmioty - od 24 stycznia 2018 r. (jeśli jeszcze nie zarejestrowane - niezwłocznie, ale bez określonego terminu).. Telefon/Infolinia: 12/ 630 33 33. ul. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce .. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź Kancelaria Marszałka Tel.. Wyniki konkursu.Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin telefon 81 44 16 600 faks 81 44 16 602 e-mail: [email protected]ąd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa tel.. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk telefon: 58 32-68-555.Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.. Fax: 12/ 63-03-126 .Urząd Marszałkowski jest jednostką pomocniczą Zarządu Województwa, który przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego wykonuje uchwały Sejmiku Województwa oraz zadania województwa określone przepisami prawa.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok .. Województwo Świętokrzyskie.. Godziny urzędowania.. Poczta: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56.. Kancelaria Ogólna: parter, pok.. Sprawozdania za 2019 r. wynikające z ustawy o odpadach tj.: - w zakresie opakowań, - w zakresie opon i olejów, - w zakresie baterii i akumulatorów,Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.. Kancelaria Marszałka.. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.. Wszystkie prawa zastrzeżone.. Wyjątki od powyższych zasad: JEDNOSTKI HANDLU DETALICZNEGO lub HURTOWEGO pobierające opłatę .BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.. 164 Godziny otwarcia kancelarii ogólnej od poniedziałku do piątku: 7:30-15:302.. Kontakt Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Godziny pracy urzędu 7.45-15.45 telefon +48 58 32 68 555 faks: +48 58 32 68 556 Internet e-mail: .URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE.. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie odpowiada za kształt i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO).Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt