Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu
Wymagania inne: [Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku] : Obsługa kasy fiskalnej .. Konkurencyjne wynagrodzenie.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .. WORD, EXCEL [Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne] : brak .. [Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia.. Opis zadań, jakie będą wykonywane przez bezrobotnego podczas stażuWymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, brak.. Szybko & bezpłatnie.. Proponowany okres zatrudnienia po odbyciu stażu na podstawie umowy o pracę:6. imię: nazwisko: W przypadku wskazania kandydata i .Miejsce odbywania stażu*: (adres z kodem pocztowym, nazwa komórki organizacyjnej) Miejsce akceptacji kierowanych osób (adres z kodem pocztowym) Zakres zadań zawodowych (opisać rodzaj pracy oraz wskazać czynniki szkodliwe i uciążliwe)** Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu Wymagania dotyczące predyspozycjiopis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu, w tym nazwa zawodu, zgodnie z klasyfikacja zawodów i specjalności, nazwa komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych, wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu.Staże realizowane są po pozytywnym rozpatrzeniu przez właściwy urząd pracy wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu..

Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażuStaż - sekretarka, prosze o rade!!

Wymagania inne: [Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku] : ŚREDNIE EKONOMICZNE, RACHUNKOWOŚĆ , DOBRA OBSŁUGA KOMPUTERA I SYSTEMÓW [Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne] : CHĘĆ UCZENIA SIĘ, KOMUNIKATYWNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, SYSTEMATYCZNOŚĆ- [Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku] : wykształcenie średnie kierunkowe/ w trakcie studii kierunkowych [Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne] : brak WARUNKI PRACY: Miejsce pracy: Wejherowo Rodzaj umowy: Nie dotyczy Wynagrodzenie brutto: 1 440 PLN KONTAKT: Sposób aplikowania: za pośrednictwem urzędu Informacja o pracodawcach.. 1, 2 oraz art. 61a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. spostrzegawczość .Minimalny wymiar zatrudnienia to pół etatu na okres roku szkolnego oraz zgodnie z kwalifikacjami.. Sam staż odbywa się natomiast na podstawie umowy zawartej między starostą, z upoważnienia którego działa dyrektor PUP, a pracodawcą - według programu .Staż absolwencki to program rządowy mający na celu ułatwienie startu zawodowego osobom kończącym naukę i wchodzącym na rynek pracy, czyli nie dotyczy on już studentów a osób które .wymagania względem predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy..

Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta.

Proszę uszczegółowić wymagania).. Warto dodać, że pracodawca- tak jak działo się to pod rządami nieaktualnego rozporządzenia- może imiennie wskazać osobę, którą ma zamiar .Zakres zadań zawodowych wykonywanych przez bezrobotnego w okresie stażu, uwzględniające predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku pracy.. [Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne] : opanowanie, pewność siebie, umiejętność zorganizowania się, życzliwość,minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy Tygodniowy wymiar czasu pracy oraz system czasu pracy na danym stanowisku (podstawowy, równoważny, itp.) np. 1 zmiana* Dni tygodnia w których ma odbywać się staż /z wyłączeniem niedziel i świąt/ oraz godziny wykonywania stażuPraca: Staż w Barwicach.. Rozporządzenie określa wykaz godzin przedmiotów oraz praktyk zawodowych, niezbędnych do zaliczenia w celu uznania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego (wykaz podany poniżej).Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu: •wykształcenie - wyższe ( w tym licencjat) Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy, ul. 137.000+ aktualnych ofert pracy..

Dane osób bezrobotnych proponowanych do odbycia stażu: Imię i nazwisko .

Królowej Jadwigi 6, Łodygowice, tel..

[Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku] : obsługo pakietu office, w tym.

Żeby rozpocząć staż nie składamy żadnego wniosku, rozpoczyna się on automatycznie.. 33 8623 198.Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do świadczenia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.. Pełny etat, praca tymczasowa, niepełny etat.. 1 Kod i nazwa zawodu lub specjalności: 515303 - robotnik gospodarczy (wg klasyfikacji zawodów i specjalności PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: PRACOWNIK GOSPODARCZY Zakres zadań zawodowychw sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr27, poz. 158).. W informacji do wniosku o zorganizowanieMinimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu dla bezrobotnego: Wykształcenie średnie o kierunku budowlanym lub o profilu technicznym.. Zacznij nową karierę już teraz!. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.Kandydat do odbycia stażu (podać w przypadku, gdy organizator posiada swojego kandydata): (imię) (nazwisko) (data urodzenia) Skierowana osoba bezrobotna będzie wykonywała prace zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku, stanowiącym opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu, które umożliwiają samodzielne wykonywanie pracy po .Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak.. oraz minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu przez bezrobotnego na danym stanowisku pracy : BARDZO PROSZE O POMOC.. Wymagane minimalne kwalifikacje niezb ędne do .. oraz cechy osobowości , niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.. Wymagania dodatkowe: komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole; dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań;PROGRAM STAŻU (odrębny dla każdego stanowiska) 1.. Wskazanie kandydata planowanego do przyjęcia na staż.. Asystent do spraw księgowości.. WYMAGANIA ORGANIZATORA NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNEGO (Nie należy wskazywać czynników dyskryminujących.. Wniosek określa rodzaj stanowiska pracy, opis wymagań stawianych kandydatom, dotyczących poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu na danym stanowisku oraz program stażu.Zakres obowiązków: określony w programie stażu Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Inne wymagania: [Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym stanowisku] : Podstawowe [Predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne] : brakWNIOSEK O SKIEROWANIE DO ODBYCIA STAŻU Zgodnie z art. 53 ust.. Wymagane kwalifikacje bezrobotnego: .. _____ minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu: _____ .poziom wykształcenia oraz minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu: 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt