Oświadczenie majątkowe wójta druk
Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.. Zgodnie z projektem należy wpisać tam dochody i inne przysporzenia majątkowe uzyskane przez osobę zobowiązaną do składania oświadczeń majątkowych oraz jej małżonka w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia majątkowego na wskazany dzień.Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Świdnica - korekta druku (PDF, 1.1 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2018-05-29 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 Pobierz dane XML za rok 2017 Drukuj informację za rok 2017Zgodnie z art. 24i ust.. zm.); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i .. Chodzi o rozporządzania ws.. Wojciech Tumidalski.. „W bieżącym roku obowiązują zmienione formularze oświadczeń .Formularz do wypełnienia - oświadczenie majątkowe (wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej) Pobierz Data dodania: 08 Apr 2020 Dodał: Administrator (Gregwit1) Wersja z dnia: 08 Apr 2020 Rozmiar: 16.92 Kb Typ: docx Pobrań: 3413Oświadczenia majątkowe - aktywne druki..

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.

Przepisy ustrojowe nie wskazują terminu, w jakim informacje te należy udostępnić w BIP, jak również nie regulują terminu, w jakim wojewoda .Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.. Są one składane np. przez radnych i wójtów co roku do 30 kwietnia.. wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaOświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania .. (wójt, burmistrz, prezydent miasta).. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Druki oświadczeń majątkowych - do pobrania.. - Akty PrawneUkazały się aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolite teksty trzech rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych..

Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

Przepisy zostały zmienione w 1997 roku.. deklaracji składanych przez radnych i pracowników gmin, powiatów oraz .OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM, MAJĄTKU, DOCHODACH I ŹRÓDŁACH UTRZYMANIA POUCZENIE 1) Druk należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek.. Artykuły: Druk oświadczenia majątkowego radnego - do pobrania; Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby .Zbliża się ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Publikujemy aktualne formularze oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, radnego i pozostałychJak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, do końca kwietnia samorządowcy mają czas na przekazanie wojewodzie oświadczeń majątkowych..

Druki oświadczeń majątkowych: Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Bogdan Bieńczyk - Zastępca Wójta (Oświadczenie majątkowe za 2019 rok) 05 Maj 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 124 Ewa Sulewska-Szulc (Oświadczenie majątkowe za 2019 rok) 05 Maj 2020 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 103W oświadczeniu majątkowym ujawnia się dobytek osobisty i objęty małżeńską wspólnością majątkową.. 31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE.. Oświadczenie wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego..

Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>Oświadczenia majątkowe .

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy (do edycji) dodany: 09:13, 14.04.2020Oświadczenie majątkowe na nowym formularzu.. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późń.. Druk _oświadczenia _majątkowego _- _samorząd _gminy _ _wójt _.pdf 0.12MB Druk oświadczenia majątkowego - samorząd gminy (radny).Druki oświadczeń OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓRPojęcie oświadczenia o stanie majątkowym pojawiło się po raz pierwszy w przepisach ustawy z 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, zwanej ustawą antykorupcyjną.. Oświadczenie ma pokazywać, jak zmieniała się sytuacja majątkowa przez rok, a nie w jednym jego dniu.oŚwiadczenie majĄtkowe - aktywne druki wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawnąartykuł nr 2 Druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaTeraz w oświadczeniu ma być osobny rozdział - "dochody"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt