Zus wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia chorobowego uzasadnienie
Udostępniamy plik w formacie Word (.doc) Plik można dowolnie edytować wstawiając do niego swoje dane.. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij go do nas.Wniosek o przywrócenie terminu do opłacania składek powinien zawierać nasze uzasadnienie.. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, proszę o wyrażenie zgody na opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie.. Zasady przywrócenia terminu płatności składek regulują dwa akty prawne:WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK.. Wniosek jest składany w formie pisemnej i wymaga uzasadnienia poprzez wykazanie, z jakiego powodu doszło do niezawinionego przez stronę uchybienia terminu.Re: przywrocenie terminu ZUS (chorobowe) - pismo.. Kolorem żółtym zacieniowano pozycje, które należy wypełnić odpowiednimi danymi.. Przedsiębiorca powinien zatem wytłumaczyć dlaczego stara się o zgodę na opłacenie składki chorobowej po terminie oraz jakie były okoliczności nieterminowego opłacenia składki.Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / chorobowe Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r. Formularz:listownie - w tym trybie należy wysłać wniosek do właściwego oddziału ZUS.. jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu dopełnić czynności, której nie wykonano w terminie, np. złożyć odwołanie..

Wniosek o przywrócenie terminu opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne.

2015 r. Nr 121 z późn.. Jeśli natomiast ZUS negatywnie odniesie się do wniosku, musi pisemnie uzasadnić swoje .złożyć wniosek o jego przywrócenie.. Dla osób, które opłacają składki „same za siebie", np. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących czy osób duchownych .Od 21 sierpnia tego roku wniosek o uzasadnienie wyroku kosztuje 100 złotych.. Dowiedziałam się, że w niektórych przypadkach.. nie opłaca się wnioskować o zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS!Przywrócenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - napisał w ZUS i prawo pracy: Uczę się zawodu, pracuję w biurze rachunkowym.. Wniosek o przywrócenie terminu opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne jest pismem podlegającym pod przepisy administracyjne.. Skladke ta oplacilam wZ tego co dowiedzialem sie w Zus-ie, z powodu opoznienia w oplaceniu skladki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (zaplacilem 19, a nie 10), musze zlozyc wniosek do Naczelnika mojego Zus-u, z prosba o ponowne objecie tym ubezpieczeniem.. Nie jest w stanie złożyć wniosku o przywrócenie terminu opłacania składek ale chce aby ponownie .. Wzór wniosku znajdziesz też tutaj.. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t..

Wie ktos moze jak powinien wygladac taki wniosek?

Na podstawie art. 14 ust.. We wniosku należy wskazać, jakie uzasadnione okoliczności .Prowadzący działalność gospodarczą, który wypadnie z ubezpieczenia chorobowego, musi opłacać składki przez co najmniej 90 dni, zanim odzyska prawo do zasiłku chorobowego.Na podstawie art. 14 ust.. Wypełnij wniosek US-9 - Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe/chorobowe.. Wniosek przyjmą a w uzasadnieniu może Pani podać np. kłopoty finansowe lub wprowadzenie w błąd.Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek Na podstawie art. 14 ust.. Po 7 listopada może się jednak zdarzyć, że taki nieopłacony wniosek zostanie odrzucony.Zwolnienie lekarskie na kwarantannie.. Przegooglalem, ale nie znalazlem.. Żeby zrozumieć sens jego składania, musisz wiedzieć, że nawet jednokrotne nie opłacenie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, powoduje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a w dalszej konsekwencji pozbawia prawa do zasiłku chorobowego .Wniosek o przywrócenie terminu jest składany w terminie jednego tygodnia od dnia, w którym pozwany dowiedział się o uchybieniu terminu.. oraz wniosek o wydanie decyzji o podleganiu do dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.Temat: Spóźniona składka społeczna na ZUS Mariusz G.: Jak masz dobre uzasadnienie spóźnienia, to możesz pisać wniosek o przywrócenie terminów.Sama się zastanawiam czy dziura w prawie jest wystarczającym powodem..

wniosek złożyć ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Od 15 czerwca 2015 r. do porodu we wrześniu kobieta przebywała na zwolnieniu chorobowym.Przywrócenie terminu do opłaty składek na ubezpieczenie chorobowe.. we wniosku uprawdopodobnić, że niedotrzymanie terminu było niezawinione.. Ponadto, jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby.Procedura ubiegania się o zgodę wygląda tak, że osoba ubezpieczona powinna wystąpić do ZUS z wnioskiem US-9 (do pobrania na stronie internetowej ZUS), ewentualnie sformułować identyczny w treści wniosek, ale nie na formularzu ZUS-owskim.. Zważywszy, że ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, a więc małżonka przedsiębiorcy, dzieci własnych, drugiego małżonka i przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osób .Aby temu zapobiec, przedsiębiorca może wystąpić do ZUS o przywrócenie terminu opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, składając stosowny wniosek..

Tak zwany wniosek US-9.

W jego treści muszą .w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia chorobowego ma możliwość wystąpienia do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/chorobowe.. zm.) objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym, rentowymi i chorobowym (a ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy jest dobrowolne) następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w .Ponadto w dniu 22.03.2017r., do ZUS wpłynął kolejny wniosek odwołującej o ponowne wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie za miesiąc grudzień 2016r.. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.. W uzasadnionych przypadkach ZUS, może wyrazić zgodę na opłacenie składek po obowiązującym terminie.. Ps.Uzasadnienie wniosku.. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późniejszymi zmianami) proszę o wyrażenie zgodyZgodnie z art. 14 ust.. Ważne, aby osoba składająca dokument wytłumaczyła powód ubiegania się o zgodę na opłacenia składek po terminie oraz wskazała okoliczności, które spowodowały nieterminową zapłatę.Zaległości wobec ZUS spłacała w ramach zawartego układu ratalnego.. Dnia Tue, 17 Feb 2009 17:20:51 +0100, Gabi napisał(a): > Kiedys napisalam tak i poskutkowalo.Powodzenia > "Zwracam sie z prosba o przywrócenie terminu do oplacenia skladki na > ubezpieczenie spoleczne za m-c styczen 2007r.. Pobierz plik - Wniosek o przywrócenie terminu do opłacania składekTitle: US-10 Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Created Date: 4/23/2015 2:49:41 PMW jakiej sytuacji może być potrzebny wniosek o przywrócenie terminu płatności składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.. I nie ma znaczenia, że rozstrzygnięcie zapadło wcześniej.. Podstawa prawna.. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) proszę o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie za miesiąc: grudzień 2012 r.Przerwanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie jest jednak nieodwołalne.. O zgodę taką - zwaną „przywróceniem terminu do opłacania składek" - musi wystąpić z wnioskiem na piśmie osoba ubezpieczona.. Jeśli ktoś nie wniesie opłaty, sąd powinien wezwać do jej uzupełnienia.. Przykład 1Jeżeli więc regularnie opłacasz składki na ubezpieczenie, a raz zdarzy Ci się zapłacić składkę po terminie - opłać składkę, lub dopłać brakującą różnicę oraz złóż do ZUS wniosek o przywrócenie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe..Komentarze

Brak komentarzy.