Gdzie złożyć wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne
Natomiast, w zaświadczeniu lekarz musi szczegółowo opisać w nim stan zdrowia chorego, wskazujący na potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.Wyłącznie w tak udokumentowanej sytuacji można złożyć wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne bez zgody osoby chorej, która nie potrafi o siebie zadbać.. Na górę.. Jeżeli się to nie udaje, to osoba jest badana przez biegłych w zakresie uzależnień i w razie potwierdzenia rozpoznania składany jest przez Komisję wniosek do sądu rodzinnego - który (gdy orzeka zobowiązanie do leczenia) wskazuje również ośrodek, w którym .Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne.. Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. 1, nie jest możliwe, sąd zarządza poddanie osoby, której dotyczy wniosek, odpowiedniemu badaniu.Wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym.. Postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta w trybie nagłym oraz na przymusowe leczenie szpitalne - dotyczy art. 23, 24 i 29 uozp .O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w ust.. Świadków, jak i dowody mam.. Uzasadnienie .. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej..

Dotyczy to tzw. przymusowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym.

Czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Witam.. przez: kinia227 | 2009.11.19 12:16:36 [cytat] Nie ma mozliwości składania przez najbliższą rodzinę wniosków do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie osoby naduzywającej alkoholu.Taki wniosek może skierować wyłacznie Komisja (.). czytaj dalej» (Zobacz 3 odpowiedzi)Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odeśle taki wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucji uprawnionej do tego.Przymusowe leczenie narkomana .. Napisano: 22 kwie 2009, 19:12 .. Proszę o przesłanie wniosku o przymusowe leczenie psychiatryczne na adres [email protected] Z góry dziękuję za pomoc.Pilne ~Barbara.Małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osobą chorą psychicznie mogą złożyć wniosek do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby o zastosowanie przymusowej hospitalizacji, jeśli osoba ta odmawia dobrowolnego leczenia, w tym przyjmowania leków (art. 29 ust..

Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.

- Regułą jest, że każda osoba ma swobodny wybór co do potrzeby podjęcia leczenia oraz jego sposobu i rodzaju.. Witam, mam w rodzinie narkomana, który nie chce udać sie dobrowolnie na leczenie w szpitalu psychiatrycznym.. Osoba chora psychicznie lub osoba upośledzona umysłowo jest niezdolna do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego i leczenia.. Mając na względzie zwłaszcza dobro takiej osoby, należy do Sądu Rejonowego (sądu opiekuńczego) właściwego dla miejsca zamieszkania osoby chorej złożyć odpowiedni wniosek.Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.W ocenie Adama Bodnara, uwzględnienie takiego wniosku o przymusowe przyjęcie do szpitala psychiatrycznego byłoby daleko idącą ingerencją w sferę wolności i nietykalności osobistej człowieka.. 1 ustawy tę .Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym na wniosek osoby bliskiej (art. 29 uozp).. W związku z tym, zgodnie z przepisami prawa, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza psychiatry..

Chciałabym złożyć w sądzie wniosek o nakaz sądowy na przymusowe leczenie psychiatryczne mojej matki.

Sąd będzie mógł skierować do szpitala także więźnia, który nie uczestniczy w orzeczonej terapii.Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 22 ust.. Konieczne jest wtedy uzyskanie zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.Przymusowe leczenie w trybie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Sąd oceni skutki niezastosowania przymusowego leczenia wobec osoby chorej.. Mój syn uczestnik Mariusz Korc cierpi na zaburzenia psychiczne.Po tragedii w Gdańsku zmienić się mają przepisy o kierowaniu na przymusowe leczenie psychiatryczne.. Przyczyny .Zgodnie z art. 22 ust.. Proszę o pomoc.. o skierowanie na leczenie psychiatryczne uczestnika Mariusza Korc bez jego zgody Wnoszę o: Skierowanie na szpitalne leczenie psychiatryczne uczestnika Mariusz Korc urodzonego dnia 13.03.1984 r. zam.. Istnieją dwie przesłanki przyjęcia na przymusowe leczenie psychiatryczne: do szpitala może zostać przyjęta osobaW przypadku, o którym mowa w ust.. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, po osobistym zbadaniu tej osoby, stwierdzi wskazania do przyjęcia..

Za bardzo nie byłem w temacie więc złożyłem wniosek w prokuraturze.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.. Podstawą do takiego orzeczenia jest opinia biegłego psychiatry i psychologa.Aby doprowadzić do przymusowego leczenia należy pierwsze kroki skierować…żeby złożyć wniosek do sądu wpierw musisz postarać się o zaświadczenie lekarskie ~angel.. Zażywanie narkotyków powoduje obumieranie mózgu i kazdy narkoman jest chory psychicznie, bo inaczej by tego świństwa nie bral.Jeśli cel leczenia został osiągnięty przed zakończeniem terminu, na wniosek placówki leczniczej, sąd może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu.. 1994 Nr 111 poz. 535), do szpitala psychiatrycznego, w celu leczenia, osoba może zostać przyjęta jedynie po wyrażeniu pisemnej zgody i tylko w wypadku, w którym posiada ważne skierowanie do szpitala wydane przez lekarza który osobiście ją badał.Po otrzymaniu zgłoszenia Komisja wzywa taka osobę i podejmuje próbę zmotywowania jej do dobrowolnego leczenia odwykowego.. Wniosek do sądu będzie mógł złożyć np. dyrektor więzienia wobec każdego skazanego, co do którego będzie mieć wątpliwości, czy nie powinien się leczyć psychiatrycznie.. Jednak zupełnie nie wiem gdzie mam najpierw iść, do kogo się zwrócić, ile to może potrwać zanim dojdzie do takiego leczenia, jaki jest koszt złożenia takiego wniosku?. 1 ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.. Wniosek musi zostać złożony do właściwego sądu przez osoby do tego uprawnione.. 1 ustawy: Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie:Strona 1 z 2 - Przymusowe leczenie psychiatryczne - napisał w Sprawy rodzinne: Witam.. 2, jeżeli treść wniosku lub załączone do wniosku dokumenty uprawdopodabniają zasadność przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, a złożenie orzeczenia, o którym mowa w ust.. Wiem, ze można złożyć wniosek do sądu o przymusowa hospitalizacje, ale czy nie ma innego sposobu aby go tam .Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.. ul. Stalowa 3/5, 33-500 Młyn bez jego zgody.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odZobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. Wydaje się jednak, że podstawę dla skierowania Pańskiej żony na przymusowe leczenie stanowić może art. 29 ust.. 1, bez jej zgody, orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby - na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.Re: Wniosek o przymusowe badanie psychiatryczne.. Ta z kolei odpisała mi iż jest to owszem możliwe ale w przypadku posiadania diagnozy lekarskiej.Leczenie przymusowe.. Jednak zdarza się, że osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez sąd..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt