Sąd rejonowy dla wrocławia-fabrycznej konta bankowe
pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej .Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ul. Marszałkowska 82 00-517 Warszawa tel: 22 55 39 000 (centrala) e-mail: [email protected] NIP: 526 29 04 030 REGON: 140356582 ul. Czerniakowska 100 A (Wydziały Gospodarcze) 00-454 WarszawaNumery kont i telefonów do osób zajmujących się rozliczeniami.. 03 1010 1674 0077 8022 3100 0000 - konto dochodów budżetowych.. "Solidarności" 127 00-898 Warszawa tel.. 71 74 89 215 fax 71 74 89 216 e-mail: [email protected] Biuro Obsługi Interesanta - ul.Numer konta Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu.. +48 71 777 77 77 faks +48 71 777 86 55 e-mail: [email protected] W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15.. Telefon kontaktowy: 533305075. : (22) 328 60 00 (centrala) e-mail: [email protected] NIP: 522 279 28 72 REGON: 140356636 Jednostka nadrzędna: Sąd Okręgowy w WarszawieBiuro Podawcze przy Al.Piłsudskiego 143 przyjmuje wszelką korespondencję kierowaną do poszczególnych komórek Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.. 100, piętro I. tel.. ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok.. Nazwa sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu.. 225, piętro II.. KONTA BANKOWE .. Wpłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.Działanie czytelni akt w okresie od dnia 3 sierpnia 2020r..

Ocena i opinie Kontakt i dojazd Konta bankowe.

: (22) 328 60 00 (centrala) e-mail: [email protected] NIP: 522 27 92 889 REGON: 140356694 Dojazd autobusem linii 149, 320 - przystanek Kocjana-SądySąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ul. Ogrodowa 51 A 00-873 Warszawa centrala telefoniczna: (22) 501 99 00 e-mail: [email protected] konta sum depozytowych 51113010170021100196900004 Nr konta zaliczek dla Biegłych 10101016740077931398000000 Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (wpłata świadczeń pieniężnych): Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr konta: 20 1130 1033 0018 8165 1820 0001Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski Informację opublikował: Krzysztof Urbanek Czas wytworzenia informacji: 08.02.2017 Dokument oglądany razy: 88 616Lp ..

 Konta bankowe.

Poznańska 16 53-630 Wrocław pok.. Rachunek do wpłat przepadku równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwaBiuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Sąd Okręgowy w Warszawie al.. ul. Inżynierska 54a 53-230 Wrocław.. ul. Czerniakowska 100 .. "Solidarności" 127 00-898 Warszawa tel.. SĄD REJONOWY 10-543 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 44 NBP.. Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2015 roku wpłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie Sądu.. Karkonoskiej.. I Wydział Cywilny: 07 1010 0055 3023 0040 4500 0001moje konto zarejestruj si .. Urząd Skarbowy Wrocław - Krzyki - Konta bankowe.. Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej.. NIP: 527-14-02-687 REGON: 001256049 Rachunek dochodów budżetowych (opłaty sądowe, kary, grzywny)Konta bankowe Konta bankowe Drukuj; Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy lub podać nazwę wydziału do którego składany jest wniosek..

Opis konta oraz rodzaje wpłat 1 .

K onta bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie Rachunek dochodów budżetowych 07 1010 1010 0402 1122 3100 0000.. 22 440 80 00 fax 22 440 70 31 e-mail: [email protected] NIP 527 20 26 252 .. Konta bankowe - Sąd Rejonowy w Świdnicy - NBP O/Okręgowy Wrocław 45 1010 1674 0053 9522 3100 0000Konta bankowe Znaki opłaty sądowej są do nabycia w biurze podawczym sądu (parter, pokój nr 13) codzinnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do godziny 14 00 Grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne i uzupełniające należy wpłacać na konto dochodów budżetowych Wydziału którego sprawa dotyczy.Konta bankowe.. Kierownik: Kurator specjalista Aleksander Samek.. : 071 37-04-300, fax: 071 37-04-401 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Adres: ul. Komandorska 16Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli ul. Kocjana 3 01-473 Warszawa tel.. Adres sądu: ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław.. Sztabowa 100 53-310 Wrocław Urząd skarbowyKonto dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, koszty, grzywna) Sąd Okręgowy w Legnicy NBP O/O Wrocław 37 1010 1674 0032 5822 3100 0000.. 102, I Piętro.. Obszar apelacji wrocławskiejSekretariat Wydziału ul. Świebodzka 5 50-046 Wrocław pok..

Nazwa konta.

Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu: - opłat sądowych (koszty, opłaty, grzywny): .. kod BIC (SWIFT): NBPLPLPW Numer rachunku: NBP o/o Wrocław 03 1010 1674 0077 8022 3100 0000 - konto dochodów budżetowych Dokonując .Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Adres.. NIECZYNNY jest punkt przy al.. Poznańska 16 53-630 Wrocław pok.. do dnia 30 września 2020r.Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Okręgowy w Warszawie al.. Konta Bankowe: Wpisy sądowe,grzywny, koszty, opłaty od wniosku o uzasadnienie uiszcza się na konto: NBP O/Łódź 79 1010 1371 0005 1822 3100 0000Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - Sąd Grodzki Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 31-33 tel.. 0-71 373-27-22 fax: 0-71 373-22-17 E-mail Adres pocztowy ul. Kuratorzy pełniący dyżury w Ośrodku Kuratorskim: Kuratorzy zawodowi: Sylwia Jaskuła, Joanna Poprawa, Paulina Serafin-Gorszkowska .Sekretariat Wydziału ul. : 071 371-81-61, 371-81-60, fax: 071 371-81-61 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Adres: ul. Podwale 30 tel.. NIP 542-20-84-683 .Ankieta oceny satysfakcji interesanta z poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Legionowie.. 71 74 89 075 fax 71 74 89 076 e-mail: [email protected] Biuro Obsługi Interesanta - ul.Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.. Sąd Rejonowy w Białymstoku..Komentarze

Brak komentarzy.