Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Przeczytaj poniżej jak zdobyć takie zaświadczenie.OPŁATY Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 500 zł.. ZGŁOSZENIE .Po weryfikacji dokumentów organ wydaje zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wraz z wnioskowaną liczbą wypisów.. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn.. Przewóz rzeczy; Przewóz osób; Druki do pobrania; Akty prawne; Kontakt; Kurier; Świadectwa Kierowcy.. Zaświadczenie wydawane jest na czas nieokreślony.Zmiana polega na zmianie danych zawartych w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne, ale nie powoduje ona zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej do jego podstawowej działalności gospodarczej.Specjalista z zakresu transportu drogowego z wieloletnim doświadczeniem w doradzaniu firmom transportowym i prowadzącym przewozy na potrzeby własne, były pracownik służb kontrolnych, trener i szkoleniowiec, autor wielu publikacji z zakresu czasu pracy kierowców, wymogów licencyjnych, przewozów ADR i innych zagadnień związanych z .Nazwa usługi: Wydanie, zmiana lub wtórnik zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne : Kogo dotyczy: Podstawa prawna: Ustawa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j..

API publiczne; Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 ze zm.) oraz ustawą z dnia 6 .Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.. Zaświadczenie po zmianie odbiera się osobiście w pok.. Musisz najpierw uzyskać zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy.. Podstawa Prawna 1.. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego .Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.. Odebrać dokumenty będziesz mógł: • osobiście z dowodem osobistym, • przez pełnomocnika..

3.Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne..

Rodzaje wniosków.. zm.) Rozporządzenie .. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. wykaz pojazdów* * - dotyczy również zespołu pojazdów oraz pojazdów specjalnych2) wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne - w załączniku nr 2 do rozporządzenia.. Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisy z zaświadczeń wydane zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują swoją ważność przez okres, na który zostały wydane.Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne GDZIE ZAŁATWISZ.. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 2.. Musisz najpierw uzyskać zaświadczenie.. 1.Zaświadczenie na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy wydawane jest na czas nieokreślony.. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014r.. Opłata za wydanie wypisu z zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 100 zł za każdy wypis..

dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Podać powód zmiany zaświadczenia:Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne .. 44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem "zmiana zaświadczenia na potrzeby własne" Czas załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowymInformacje dodatkowe.. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA POTRZEBY WŁASNE - PRZEWOZY DROGOWE RZECZY/OSÓB I.. Wydanie świadectwa kierowcy .Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystywać firmowe samochody pomocniczo w stosunku do swojej podstawowej działalności gospodarczej, czyli wykorzystywać je do przewozów na potrzeby własne?. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż .Jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystywać na własne potrzeby firmowe auta do międzynarodowego przewozu rzeczy?. Rodzaje wniosków.. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) wydaje się wypis z zaświadczenia na: *) przewóz drogowyDane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi podmiotów wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne..

w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie przez przedsiębiorcę do odpowiedniego organu, iż wykonywane przewozy drogowe są działalnością pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.Kiedy należy założyć wniosek o zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym osób lub rzeczy: Niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz drogowy na potrzeby własne - to jest każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu .Wykaz przedsiębiorców prowadzących pośrednictwo przy przewozie osób; Kurier; Kontakt; KREPTD.. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia tel.. zm.) Ustawa Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.. Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.. PRZYGOTUJ.. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).. Przewozy drogowe będą wykonywane pojazdami pozostającymi w dyspozycji wnioskodawcy (wpisać liczbę pojazdów poszczególnych rodzajów).. O tym jak i gdzie je zdobyć, dowiesz się poniżej.Oznacza to, że zasadniczo umowa, na podstawie której dana osoba korzysta w przewozie na potrzeby własne z pojazdu, winna zawierać zapis czy ustalenie, że ten pojazd może być używany, tj. wykorzystywany do wykonywania transportu drogowego przez przedsiębiorcę (na podobnym stanowisku stoi WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia z 17 stycznia .Za wydanie zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób pobiera się opłatę w wysokości: 80 zł - gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do roku, 100 zł .wykorzystywał do wykonywania przewozów drogowych, Załączniki: zaświadczenia o niekaralności kierowców opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wykaz pojazdów samochodowych (wzór- załącznik nr 9).. Opłatę można uiścić kartą płatniczą we wpłatomacie zlokalizowanym w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelewem bankowym na rachunek .zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy wynosi: 500 PLN, wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku wynosi: 100 PLN.. NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al.. Dz. U. z 2013 r. poz. 1265 z późn.. 58 66 88 702 II piętro, pokój nr 220, kancelaria ogólna w holu na parterzeZaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wymagane jest w przypadku, kiedy przedsiębiorca wykonywane przewozy drogowe wykonuje jako działalnością pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, a tym samym nie świadczy zarobkowych usług transportowych dla innych podmiotów gospodarczych.Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt