Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły 2020
zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym .. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie, do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia.. Ze względu na stan epidemii dokument niniejszy może być dostarczony w następujący sposób: 1) wysłanie skanu dokumentu drogą mailową na adres placówki,POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do klasy pierwszej przy Szkole Podstawowej w Końskowoli na rok szkolny 2020/2021 Potwierdzam wolę zapisu dziecka: .. data urodzenia do klasy pierwszej przy Szkole Podstawowej w Końskowoli, do której zostało zakwalifikowane do .potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły Prosimy rodziców dzieci, które zostały przyjęte do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 o pobranie ze strony potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły, uzupełnienie i odesłanie w formie zdjęcia lub skanu na adres mailowy: [email protected] do dnia 3 kwietnia.20 kwi 2020 Potwierdzenie woli zapisu zakwalifikowanego dziecka do wybranej jednostki.. Podpis matki/opiekuna prawnego Podpis ojca/opiekuna prawnego *Zgodnie z art.20zc.ust.2 ustawy o systemie oświaty komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego oddziału przedszkolnego jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył .Potwierdzenie woli zapisu do klasy .. szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 Deklaruję wolę zapisu mojego dziecka..

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły.

imię i nazwisko rodzicaRodzice (opiekunowie) kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej podpisane potwierdzenie woli przedkładają w szkole podstawowej w terminie od 14 do 22 kwietnia 2020 roku.. Drugą możliwością jest włożenie potwierdzenia .ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 24 stycznia 2020 roku.. Author: Jacek Created Date: 3/1/2015 1:10:02 PM .Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy na rok szkolny 2019/2020.. Informujemy, że od dn. 9 maja należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do szkoły.. Kategoria Aktualności i wydarzenia.. I. Sendlerowej w Warszawie do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2020/2021.Rekrutacja 2019-2020- aktualizacja potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej.. Created Date: 3/30/2020 3:35:15 PM .. ( do którego dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia).. ZMIANY SPOSOBU POTWIERDZANIA WOLI W dniach 5 - 15.06.2020 r. będziecie Państwo mogli dokonywać potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I w naszej szkole..

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do ...POTWIERDZENIE WOLI.

Może się to odbywać w obecnych warunkach epidemiologicznych ELEKTRONICZNIE, a dokumenty w formie papierowej dostarczyć później, jak będzie to już możliwe.. zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym .. 15 kwietnia 2019 Redaktor Ogłoszenia, Wydarzenia 0 OGŁOSZENIE.. Druk można pobrać ze strony www lub z sekretariatu.. w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej * .. osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w systemach informatycznych w celu przeprowadzania procedury rekrutacji do przedszkola/szkoły .REKRUTACJA - potwierdzenie woli zapisu dziecka Posted on 22/04/2020 22/04/2020 by Admin 22.04.2020 r. o godz. 14.00 nastąpi ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i klas I.Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola Informacja ważna!. Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole jest równoznaczne z .REKRUTACJA 2020/2021 .. Adama Mickiewicza w Łowicz (do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w budynku szkoły) i przesłanie na [email protected] lub dostarczenie osobiście do szkoły.POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W związku z zakwalifikowaniem dzieckaPotwierdzenie woli zapisu do klasy …..

potwierdzenie woli Pobierz.

imię i nazwisko dzieckaWolę przyjęcia można potwierdzić logując się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku.. Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola zostanie uruchomiona 3 marca o godz. 13, potrwa ona do 19 marca, do godz.POTWIERDZENIE WOLI.. W Warszawie rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 3 marca.. Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły, przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane - .Do 16 kwietnia prosimy o potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 2 im.. Zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest SzkołaPOTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do I klasy szkoły podstawowej Potwierdzam wolę zapisu dziecka: .. (imię i nazwisko dziecka) (numer PESEL dziecka) do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 im.. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.. Od 12.05.2020 (wtorek) godz. 13.00 do 20.05.2020 (środa) godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym lub przesyłają potwierdzenie na adres mailowy przedszkola.12 marca 2020 m m Dla ucznia i rodzica, Dokumenty do pobrania, Zapisz dziecko Możliwość komentowania Rekrutacja 2020/ 2021 - potwierdzenie woli przyjęcia została wyłączona Rodziców kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy I SP prosimy o złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej im.POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego/szkoły Potwierdzam wolę zapisu dziecka ..

... data urodzenia dziecka .

Karta informacyjna o dziecku.. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST.. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców 1.. Prosimy pamiętać o przesłaniu potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.. data urodzenia dziecka.. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie rozpoczną się 1 marca 2019 r. i trwać będą .. Sposoby składania dokumentu: 1. wydrukowane i podpisane oświadczenie woli rodzic skanuje i przesyła na adres mailowy szkoły ([email protected]) lub, Czytaj dalej .. Wcześniej, miedzy 25 lutego a 2 marca należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.. Podpisane potwierdzenia przyjmujemy do 17 maja 2019r.. Po zalogowaniu się na konto, należy przejść do "Podglądu podania", a następnie wybrać zakładkę "Potwierdzenie woli przyjęcia".. w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej * .. osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w systemach informatycznych w celu przeprowadzania procedury rekrutacji do przedszkola/szkoły .POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do oddziału dwujęzycznego w VII klasie szkoły podstawowej Potwierdzam wolę zapisu dziecka: .. imię i nazwisko dziecka .. numer PESEL dziecka do*., do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2020/2021.Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim odbywa się od 9.04 do 15.04.2020r.. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RADOMYŚLU WIELKIMPOTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego Potwierdzam wolę zapisu dziecka: .. * - wpisać nazwę przedszkola/szkoły.. POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do klasy pierwszej Potwierdzam wolę zapisu dziecka: .. * - wpisać nazwę szkoły.. Category: .Potwierdzam wolę zapisu dziecka: .. (PESEL dziecka) do oddziału przedszkolnego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt