Równoważny czas pracy a praca w niedzielę
Jeżeli zatem pracownik ma w jednym dniu zaplanowaną zmianę np. od 8:00 do 12:00 czyli 12 godzin, to w innym dniu musi mieć zmianę 4-godzinną np. od 8 .Równoważny czas pracy a praca w sobotę.. Na początku pracowała pn-pt, po kilku tygodniach kazali jej przychodzić na 2h do pracy w niedzielę, ale.Równoważny czas pracy polega na możliwości wydłużenia czasu pracy w pewnych dniach, przy zastosowaniu odpowioednio krótszego w innych dniach.. Pracodawca musi pamiętać o tym, by pracownik miał przynajmniej jedną niedzielę w miesiącu wolną.Równoważny czas pracy występuje w Kodeksie pracy w postaci „podstawowej" (art. 135 k.p.), przy dozorze urządzeń lub przy częściowym pozostawaniu w pogotowiu do pracy (art. 136 k.p.) oraz jako system równoważnego czasu pracy przy pilnowaniu i w ochronie, w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych (art. 137 k.p.).W związku z tym, nawet w systemie równoważnym pracodawca może planować pracę w niedziele i święta o ile praca taka będzie dozwolona ze względu na specyfikę zakładu pracy.. Jest to zrekompensowane krótszą pracą w innych dniach.. W tym systemie należy zaplanować czas pracy tak, aby w okresie rozliczeniowym jego dopuszczalny wymiar nie .Podciągam i proszę o odpowiedź.. System równoważnego czasu pracy dopuszcza wydłużenie czasu pracy w danym dniu lub tygodniu, a skrócenia go w innym dniu lub tygodniu bądź udzielenia dni wolnych od pracy..

Równoważny system czasu pracy a praca w niedzielę - czy możliwa?

Odbioru dni wolnych od pracy dotyczą dwa przepisy kodeksu pracy - art. 151 11 k.p. regulujący zasady rekompensaty pracy dodatkowej w niedziele i święta oraz art. 151 3 k.p. określający, reguły oddawania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.Odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę.. Nie ma znaczenia czy praca w soboty czy niedziele.Równoważny system czasu pracy to taki, w którym dobowy czas pracy w niektórych dniach jest wydłużony do maksymalnie 12 godzin.. Równoważny czas pracy polega na wydłużaniu czasu pracy w danym dniu czy tygodniu, na rzecz skrócenia czasu pracy w innym dniu lub tygodniu albo udzieleniu dni wolnych od pracy.. Musi więc być zrekompensowany krótszą pracą w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy na przestrzeni przyjętego okresu rozliczeniowego.. Daje pracodawcy możliwość takiego zaplanowania czasu pracy, aby w okresach większego zapotrzebowanie na .System równoważnego czasu pracy ..

Równoważny system pracy- charakterystyka.

W przypadkach, gdy praca jest dozwolona w niedzielę, tygodniowy odpoczynek może przypadać w innym dniu niż niedziela.Ponowne wykonywanie pracy w ruchomym czasie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w nadgodzinach.. Przez 4 tygodnie byłam na zwolnieniu chorobowym i i powrocie dowiedziałam się, że 3 ostatnie mojej nieobecności zostały na harmonogramie zaplanowane po 0 godzin, za to muszę odpracować te 24 godz w następnym tygodniu (6 dni po 12 godzin).. Mam problem z godzinami przepracowanymi w niedziele.. Główną różnicą między podstawowym a równoważnym systemem czasu pracy jest to, że w systemie równoważnym pracodawca nie musi płacić dodatkowo za pracę w wymiarze ponad 8 godzin dziennie (pod warunkiem, że są one ujęte w harmonogramie pracy).W Firmie w której pracuje ustalono nam równoważny czas pracy (praca od pn-pt i raz w miesiącu wypada pracująca niedziela).. Niedziele pracodawca rozlicza "godzine za godzine" czyli przychodzac na 3h do pracy, otrzymujemy 1 dzien wolnego ale musimy odpracować dodatkowo 5 godziny.Praca w niedzielę i święto dopuszczalna jest jedynie w enumeratywnie wymienionych w przepisach Kodeksu pracy przypadkach..

Pracuję w równoważnym czasie pracy, przeważnie 8 godz dziennie.

Połączenie ruchomej organizacji z systemem równoważnym pozwala na elastyczne układanie grafików, gdyż dopuszcza pracę w tej samej dobie pracowniczej bez generowania pracy nadliczbowej.Odpowiedź.. Niedziela obejmuje 24 kolejne godziny liczone od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina (art. 133 § 3 Kodeksu pracy).. Równoważny system pracy dotyczy również pracowników, zatrudnionych przy dozorze urządzeń oraz częściowo pozostających w pogotowiu do pracy.Polecamy produkt: Podróże służbowe - praktyczne rozliczenia (PDF) Zasady ogólne.. Może ona być zaplanowana przy pracach dozwolonych w art. 151 Kodeksu Pracy.. natomiast w niedziele pracujemy 7 godzin - tak jest otwarty sklep - czy nalezy sie zatem pracownikowi 1 dzień wolny za 7 godzin pracy w niedzielę .Rozkład czasu pracy w tygodniu pracownika zatrudnionego na 3/5 etatu przewiduje pracę w soboty przez 6 godzin, a w pozostałe 3 dni- po 8 godzin.Tygodniowy rozkład czasu pracy omawianych pracowników może zatem wyglądać następująco: poniedziałek - 12 godzin wtorek - 10 godzin środa - dzień wolny czwartek - 10 godzin piątek - 8 godzin sobota - dzień wolny niedziela - dzień wolny.. System równoważy czas pracy tak, aby w okresie rozliczeniowym jego dopuszczalny wymiar nie był przekroczony.Przy założeniu, że pracodawca planuje tylko 12-godzinne dni pracy w systemie równoważnym z miesięcznym okresem rozliczeniowym, w 2016 r. prawidłowo zaplanowany czas pracy występowałby .Praca w niedzielę i święta, przy zachowaniu dobo-wych norm czasu pracy, nie jest pracą w godzinach nadliczbowych, lecz nieudzielenie dnia wolnego może spowodować przekroczenie przeciętnej tygod-niowej normy czasu pracy..

W ramach równoważnego czasu pracy, pracodawca może zaplanować pracę w niedzielę.

Jeżeli nie jest to możliwe, to takiego dnia należy udzielić do końca okresu rozliczeniowego, a w sytuacji gdy i taka rekompensata nie wchodzi w grę - trzeba zapłacić wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem.Równoważny czas pracy charakteryzuje się tym, że pracownik może pracować więcej niż 8 godzin na dobę, ale ta dłuższa praca, musi być mu zrekompensowana krótszym czasem pracy w innych dniach lub udzieleniem dnia wolnego.. Jeżeli pracodawca może planować pracę w te dni, musi pamiętać o ich prawidłowym zrekompensowaniu.Równoważny czas pracy a wolne za pracę w niedzielę i święta.. Za pracę w niedzielę pracownikowi należy udzielić innego dnia wolnego w okresie na 6 dni przed lub po niedzieli.. odstawa - umowa o pracę na czas nieokreślony, z wprowadzeniem równoważnego czasu pracy przedłużającego dobowy wymiar pracy do 12 godzin.. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wyko-nywana ponad obowiązujące pracownika normy czasusystem weekendowego czasu pracy; praca w ruchu ciągłym.. Co ważne, w równoważnym systemie czasu pracy pracodawca nie musi płacić pracownikowi za nadgodziny, jeśli godziny te wynikają z harmonogramu .Przykładowo, jeśli pracownik pracuje w równoważnym systemie czasu pracy, od poniedziałku do piątku, soboty i niedziele ma wolne, a przepracował na polecenie pracodawcy np. w jedną sobotę 8 godzin, to oddając mu dzień wolny za pracę w sobotę należy zwrócić uwagę, ile godzin do przepracowania pracownik ma w dniu, w którym .System równoważnego czasu pracy jest określony w art. 135 Kodeksu pracy (dalej jako kp) i polega na tym, że w niektórych dniach czas pracy wydłuża się, na rzecz skrócenia go kiedy indziej albo udzieleniu dni wolnych od pracy.. Niedziele i święta są bowiem dniami ustawowo wolnymi od pracy.W niedziele i święta w placówkach handlowych: 1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, 2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem - są zakazane.. System pracy równowazny , praca w handlu codziennie po 8 godzi - jest rekompensowana wolnym dniem.. Jeśli w miesiącu, w którym pracownik się rozchorował norma czasu pracy wynosiła 160 godzin i harmonogram godzinowy pracy pracownika przypadał w tych tygodniach , w których pracownik się rozchorował, to wynagrodzenie chorobowe powinien otrzymać za 160 godzin .W przypadku równoważnego czasu pracy stawka za pracę w sobotę w godzinach nadliczbowych to 50%, a za nadgodziny w niedzielę to 100%, czyli tak samo, jak w przypadku podstawowego systemu pracy.. Czas zwolnienia lekarskiego należy rozliczyć zgodnie z ustalonym dla danego pracownika harmonogramem pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt