Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 2020 wzór
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie od oddziału sportowego: dokumenty muszą być złożone w terminie do 22 czerwca 2020 do godz. 15:00WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 .. potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.. Termin siedmiu dni dotyczy dni kalendarzowych (nie roboczych) i oznacza, że w tym okresie: można złożyć w przedszkolu lub szkole .Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor.. Nazwa Szkoły we Wrocławiu PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako .Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. Pobierz instrukcję odblokowania JavaScript w przeglądarce Do poprawnego działania systemu zalecana jest najnowasza wersja jednej z poniższych przeglądarek: Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek.. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej I. od 31 lipca - do 4 sierpnia br. - termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o .Od 18 maja 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - wzór wniosku dostępny na szkolnej stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania"..

Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w tabeli I. niniejszego wniosku do szkoły tabela III.

Możliwe złożenie wniosku w formie elektronicznej (skan wypełnionego wniosku z podpisami kandydata i opiekuna prawnego).Trzeba przecież napisać podanie o przyjęcie do szkoły lub pracy.. Miasto, 13.03.2020 r. (po prawej) Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego ul. 17- go Marca 102 w XXXXXXX Szanowny Panie Dyrektorze Uprzejmie proszę o przyjęcia mnie do klasy I o profilu biologiczno - angielskim.W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust.. Konsultacje w sprawie nowych terminów potrwają do 13 maja.Nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021.. Do 4 sierpnia będzie czas na uzupełnienie wniosku o wyniki egzaminu.. Do poprawnego działania systemu zalecana jest najnowasza wersja jednej z poniższych przeglądarek: Chrome, Firefox lub Internet Explorer .Integralną częścią wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej jest złożenie w terminie wskazanym przez Kuratora Oświaty oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia .Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych..

Jeśli uczeń jest pełnoletni, składa wniosek sam, we własnym imieniu.Podanie - wzór dokumentu.

Pobierz instrukcję odblokowania JavaScript w przeglądarce.. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych.. Wyniki egzaminów ósmoklasistów znane będą do końca lipca.. Lista zakwalifikowanych kandydatów do szkół pojawi się 12 sierpnia.. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju ogłasza nabór do klas I na rok szkolny 2020/2021.. do godz.15.00 (razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej) zgłoszenie się do sekretariatu po skierowanie na badanie profilaktyczne w terminie od 15 czerwca do 14 .Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.Jeśli uczeń nie jest jeszcze pełnoletni (nie ukończył 18 lat), w jego imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic.. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 2. urodzenia .Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: .. MAMY PRZYGOTOWANY WZÓR WNIOSKU DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DO NASZEJ SZKOŁY..

2020/2021 Ubiegam się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Technikum Hotelarsko - Gastronomicznego, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana .Do poprawnego działania systemu JavaScript musi byc odblokowany w przeglądarce!. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów .Do poprawnego działania systemu JavaScript musi byc odblokowany w przeglądarce!. Wnioski o przyjęcie do szkoły będą przyjmowane w terminie od 16 marca 2020 do 27 marca 2020 r. w godzinach od 7.30 do 15.00.Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. Mam świadomość, że brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie oznacza wykreślenie kandydata z .. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wniosek o przyjęcie, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej..

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej ..... jest osobą ...WNIOSEK O PRZYJĘIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ rok szk.

zmianie ulegną daty rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.. Zazwyczaj każde podanie ma swój własny, indywidualny wzór, lecz .Rekrutacja do liceum i innych szkół ponadpodstawowych 2020/2021 rozpocznie się 15 czerwca.. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021" tj.: Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącymWniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć w terminie od 15 czerwca do 10 lipca.. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch .Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.. Rekrutacja do szkół - 2 części>> Termin odwołania.. W Słupsku w rekrutacji elektronicznej bierze udział 18 szkół ponadpodstawowych .Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.. Czasem musimy zwrócić się również do urzędu miasta lub spółdzielni mieszkaniowej o zamianę mieszkania na inne.Wniosek o uzasadnienie odmowy rodzic (opiekun) niepełnoletniego kandydata bądź kandydat pełnoletni może złożyć w szkole albo wysłać pocztą.. 2 ustawy - Prawo oświatowe).oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00) - wzór oświadczenia dostępny tutaj, 3. od 26 czerwca 2020 r.do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.. DANE OSOBOWE KANDYDATA imię drugie imięWNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA .. iż zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt