Usługi budowlane za granicą a vat-ue
Na fakturze .Jeżeli wyjeżdżamy za granicę, gdzie korzystamy z hotelu lub innego miejsca noclegowego i zostaniemy obciążeni opłatą za nocleg, to usługa ta nie będzie stanowiła importu usługi.. Powinność ta dotyczy jednak wybranych rodzajów świadczeń, a mianowicie takich, do których stosuje się zasady wynikające z art. 28b Ustawy o podatku od towarów i usług.Nawet jeśli usługa budowlana świadczona jest w innym niż Polska kraju unijnym i/lub na rzecz unijnego kontrahenta to i tak nie wykazuje się jej na informacji podsumowującej VAT-UE.. Wykonałem usługę budowlaną w Niemczech.. Prosze o odpowiedzWewnątrzwspólnotowe świadczenie usług a rejestracja do celów VAT UE.. Jest tak m.in. gdy nabyta czynność została wykonana na konkretnej .prowadzę działalność gospodarczą w budownictwie i płacę ryczałt w Polsce 5,5%, ale świadczę usługi za granicą (VAT UE) jako podwykonawca.. Pierwszym obowiązkiem wynikającym z zamiaru świadczeń na rzecz kontrahentów zagranicznych z innego kraju UE jest rejestracja do celów VAT UE.. Uslugi swiadczone beda dla firm jak i os. prywatnych.. Jeżeli zatem polska firma wykonuje usługi w ramach jednej budowy przez czas dłuższy niż 12 miesięcy, to powstanie dla niej zakład podatkowy w Niemczech.Pomoc ifirma Faktury Transakcje zagraniczne Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b Ostatnia aktualizacja: 4 tygodnie temu w Faktury, Transakcje zagraniczne Tagi: świadczenie usług art. 28b, świadczenie usług w UE, usługi wewnątrzwspólnotowe, vat-ue, wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług Świadczenie usług na rzecz kontrahentów z innych krajów należących do .Jeśli w celu świadczenia usługi na rzecz klienta za granicą musisz wyjechać do innego kraju, być może poniesiesz dodatkowe koszty, np. z tytułu magazynowania lub dopełnienia procedur administracyjnych..

Podatnik będzie świadczył usługi również na terenie państw UE.

zasada ogólna wiążąca opodatkowanie z miejscem siedziby nabywcy usług), stąd nie wykazuje się ich w informacjach .Jestem podatnikiem VAT UE.. Czy musze zlozyc do urzedu vat-r rejestrujac sie na UE?. Podatek VAT opłaca odbiorca tej usługi, ale zdarza mi się świadczyć usługi osobom prywatnym i naliczam VAT, który muszę wpłacić do US za granicą i wypełniać ich deklarację VAT.W razie świadczenia usług budowlanych za granicą na rzecz przedsiębiorcy - wystawia się tzw. „faktury NP." 3.Rejestry i deklaracje Jeśli chodzi o usługi na rzecz firmy zagranicznej, to: podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani wPytanie: Czynny podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą o charakterze usług budowlanych.. Przez cały okres prowadzenia działalności świadczy Pan usługi - prace montażowe wyłącznie na rzecz podmiotów - podatników zagranicznych mających siedziby w innym państwie (Niemcy).. Jeżeli miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju usługa budowlana będzie opodatkowana poza Polską.W przypadku zakupu usług za granicą obowiązani do rozliczenia się z polskim fiskusem mogą być ich nabywcy w Polsce..

Informacja podsumowująca VAT-UE - usługa remontowa za granicą.

Firma polska (główny wykonawca) po wykonaniu wszelkich prac (przy pomocy swoich pracowników oraz podwykonawców, w .usługi budowlane jako usługi związane z nieruchomościami podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.. Nie jestem na VAT, sam ryczalt.. Podatek VAT rozlicza nabywca.Wykazanie sprzedaży usługi w deklaracji VAT oraz VAT-UE Transakcję świadczenia usługi dla kontrahenta zagranicznego z UE polski podatnik (będący czynnym podatnikiem VAT) winien ująć w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w rozliczeniu za miesiąc, w którym ta usługa została wykonana lub minął okres rozliczeniowy (w przypadku usług .W przypadku usług budowlanych świadczonych w Niemczech na rzecz osób prywatnych (klientów indywidualnych) nie znajduje zastosowanie § 13b UStG - niemieckiej ustawy o podatku obrotowym (dot.. W konsekwencji w opisanej sytuacji zatem polski podwykonawca usługi budowlanej za wykonaną usługę na nieruchomości powinien wystawić fakturę uproszczoną.. stawki 0%).. Usługi będzie świadczył jako podwykonawca z własnym materiałem, który zostanie kupiony w Polsce i wywieziony do kraju, w którym będzie wykonywana usługa.Rejestracja do celów VAT UE.. Świadczenie usług budowlanych poza terytorium kraju podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie znajduje się nieruchomość, której usługa dotyczy ( art. 28e ustawy o VAT).Ponieważ usługa budowlana wykonana została na nieruchomości położonej w Niemczech, miejscem jej opodatkowania jest miejsce położenia nieruchomości, czyli Niemcy..

Jaką fakturę należy wystawić za usługi budowlane wykonane w Unii Europejskiej i jak ją opodatkować?

8 pkt 1 ustawy, są wykazywane w deklaracjach VAT-7/VAT-7K w poz. 21.. 1 UStG).Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez polskiego przedsiębiorcę z tytułu usług świadczonych w Niemczech należy rozpatrywać na gruncie postanowień umowy zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.. Co więcej, świadczenie tego typu usług nie powoduje obowiązku rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych.. Wnioskodawca był podwykonawcą polskiej firmy w zakresie usług budowlanych wykonywanych na lokalach mieszczących się w centrum handlowym na terenie Estonii.. Czytaj usługa budowlana w Niemczech a VAT vat od zagranicznych usług budowalnychWartości usług budowlanych wykonanych w Niemczech nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu limitu sprzedaży uprawiającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.Za "zakład" uznaje się również: plac budowy, prace budowlane, montażowe lub instalacyjne, pod warunkiem jednak, że obiekt lub prace trwają przez czas dłuższy niż 12 miesięcy..

Usług budowlanych na nieruchomościach położonych za granicą nie należy wykazywać w informacji podsumowującej VAT-UE.

Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno czynnych, jak i zwolnionych podatników VAT.Tematy: podatnik VAT UE, podatek VAT, polskie firmy za granicą, usługi budowlane, Niemcy, praca w Niemczech, praca za granicą, kontrahent zagraniczny, stawka VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, obowiązek podatkowy, zwrot podatku, zwrot podatku VATJak rozliczać usługi budowlane wykonywane przez polskich podatników za granicą Jeżeli usługa budowlana jest świadczona między podatnikiem polskim i podatnikiem zagranicznym, a miejsce świadczenia usługi, ustalone zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, znajduje się w państwie innym niż Polska (tj. na terytorium Unii Europejskiej lub .Przeczytaj także: Usługi budowlane za granicą w podatku VAT gdy podwykonawca Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?. Podatnik, który będzie wykonywał usługi na nieruchomościach, np. usługę budowlana za granicą będzie miał obowiązek rejestracji do VAT w tym kraju w dwóch przypadkach: usługa będzie wykonana na rzecz osoby fizycznej, który nie jest podatnikiem VAT;Przeczytaj także: Zwolnienie z VAT a usługi budowlane za granicą Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?. Polski podatnik podatku od towarów i usług zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych, świadczy usługę remontową na nieruchomości położonej w Niemczech na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, również zarejestrowanego do transakcji .Usługi za granicą a VAT-UE.. Usługa związana z nieruchomością (w tym hotelowa) świadczona na rzecz usługobiorcy posiada miejsce świadczenia w miejscu położenia nieruchomości .usługi budowlane w niemczech a vat-ue - napisał w VAT 2017: Witam, czy zakladajac firme w Polsce, ale swiadczac usługi na terenie niemiec musze miec literki PL?. Pierwszym obowiązkiem przedsiębiorcy, który zamierza świadczyć usługi na rzecz kontrahentów z UE, jest rejestracja do celów VAT UE.. (nie zaś wedle art. 28b u.p.t.u..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt