Formularz wniosku czyste powietrze pdf
41 333 59 16, email: [email protected]; INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. 5.1 Instrukcja Jak wypełnić wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze - podwyższony poziom dofinansowania.. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: 11.. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail przychodzi link aktywacyjny, a kliknięcie w niego uruchamia proces aktywacji konta w Portalu Beneficjenta.. - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O .Instrukcja składania wniosku krok po kroku ostatnia aktualizacja: 18-09-201 8 Krok 1 - za re j e st ru j ko n t o n a P o rt a l u B e n e f i cj e n t a .. - instrukcja krok po .. Po założeniu konta (zobacz Jak zarejestrować konto w portalu) , wystarczy zalogować się do portalu i odnaleźć w lewym bocznym menu Czyste Powietrze zakładkę "Formularz Wniosku".Wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu Czyste Powietrze można składać od środy, 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i .Czyste Powietrze .. wnioski o umorzenie).. Podstawowy poziom dofinansowania - dla Wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 100 000 złotych (obowiązuje od 15.05.2020 r.) Jeśli masz problem z pobraniem wniosku zapoznaj się z tym fragmentem instrukcji - przejdź>> Załączniki do wniosku; ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze:Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze..

Nr wniosku Korekta wniosku 2.

Sprawdź wypełniony wniosek.. 41 333 59 16, email: [email protected]; Placówka w Jędrzejowie, tel: 788 686 941, email: [email protected] wniosku Czyste Powietrze.. Stosowane przepisy umieszczone są w punkcie 10 formularza wniosku.Zanim złożysz wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami programu „Czyste Powietrze" oraz zasadami naboru wniosków o dofinansowanie: Programem priorytetowym „Czyste Powietrze" Formularzem wniosku o dofinansowanie i jego załącznikamiWniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze jest dostępny w siedzibach poszczególnych, 16 terytorialnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ich stronach internetowych, a właściwie na Portalach Beneficjenta.Czyste Powietrze .. wnioski o umorzenie).. Karta oceny wniosku o dofinansowanie: 12.Interaktywne formularze PDF umożliwiające aplikowanie o środki funduszu, są dostępne wyłącznie dla osób zarejstrowanych w portalu.. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czyste Powietrze Strona główna programu Informacja o programie Wymagana dokumentacja Jak wnioskować ?.

Formularz wniosku oraz załączniki pobiera się w jednym pakiecie.

Po założeniu konta (zobacz Jak zarejestrować konto w portalu) , wystarczy zalogować się do portalu i odnaleźć w lewym bocznym menu Czyste Powietrze zakładkę "Formularz Wniosku".Wnioski UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne.. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego pliku .Interaktywne formularze PDF umożliwiające aplikowanie o środki funduszu, są dostępne wyłącznie dla osób zarejstrowanych w portalu.. Dodatkowo przez portal można: - pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami - złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej.. Po złożeniu wersji elektronicznej wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać na adres WFOŚiGW .Czyste Powietrze Strona główna programu Informacje o Programie Wymagana dokumentacja Kalkulator grubości izolacji - Formularz Wniosku -Wzór wniosku o płatność Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze; 8..

Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.Strona poświęcona programowi: Czyste powietrze.

Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.. Z pobranych załączników należy wybrać te, które dotyczą planowanego zadania.. Po założeniu konta (zobacz Jak zarejestrować konto w portalu) , wystarczy zalogować się do portalu i odnaleźć w lewym bocznym menu Czyste Powietrze zakładkę "Formularz Wniosku".Formularze niezbędne do zawarcia umowy Print This Page Poniżej przedstawione są wzory dokumentów, wymaganych w piśmie o planowanej pomocy, niezbędne do podjęcia uchwały o przyznaniu pomocy i podpisania umowy.Instrukcja Jak wypełnić wniosek o płatność w Programie Czyste Powietrze.. Projekt ulgi termomodernizacyjnej pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości - dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokaluInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.. (nalezy dostarczyć również formę papierową wniosku)Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz; 1..

5.2 Załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność - szablon zestawienia dokumentów zakupu.

Po zapisaniu otwierać go przy pomocy programu Adobe .Wniosek o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Data złożenia wniosku Nr sprawy 1.. 5.3 Wzór protokołu odbioru prac wykonawcyInteraktywne formularze PDF umożliwiające aplikowanie o środki funduszu, są dostępne wyłącznie dla osób zarejstrowanych w portalu.. Formularz kontaktowy Wystarczy, że wypełnisz wymagane informacje zawarte w formularzu a po wysłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy wszystkie szczegóły programu oraz odpowiemy na pytania.Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady rozliczania kosztu całkowitego zadań współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.. Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.. W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki.. Uwaga!. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze" Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku należy zapoznać się z .OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9.. Ulga podatkowa, która może łączyć się z innymi dotacjami np. z programu Czyste Powietrze.. Ta strona używa plików Cookies.. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.. 22 340 40 80; INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA - tel.. Dodatkowo przez portal można: - pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami - złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej.. Beneficjent zobowiązany jest dodatkowo wypełnić i złożyć "Oświadczenie o podatku VAT" - formularz do pobrania znajduje się w zakładce "Dokumenty rozliczeniowe".Złożenie wniosku o dofinansowanie.. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:Ulga termomodernizacyjna..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt