Urząd marszałkowski białystok bdo
Adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Al.. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.. Wyjątki od powyższych zasad: JEDNOSTKI HANDLU DETALICZNEGO lub HURTOWEGO pobierające opłatę .Jeżeli - podmiot jest już zarejestrowany w BDO, to dostęp do wszystkich funkcji systemu dla dotychczasowych użytkowników jest możliwy tylko wtedy, jeśli zalogujesz się przez Login.gov.pl i powiążesz swoje konto z podmiotem zarejestrowanym w BDO - podmiot nie jest zarejestrowany w BDO, to po zalogowaniu się przez Login.gov.pl będzie można złożyć w systemie wniosek o wpis do .Urząd, w którym realizowana będzie sprawa.. Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego jest Marszałek Województwa.Marszałek kieruje Urzędem przy pomocy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika .Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.. Oddział w Łodzi 86 1540 1245 2001 4800 4789 0001 Należy dodać tytuł wpłaty np.: „opłata za emisję za rok 2016".. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego .. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku".Urząd Marszałkowski jest jednostką pomocniczą Zarządu Województwa, który przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego wykonuje uchwały Sejmiku Województwa oraz zadania województwa określone przepisami prawa.. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje zainteresowane podmioty, że mogą wystąpić niezamierzone .Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Juliusza Ligonia 46Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul.. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.. Sprawozdanie to obejmuje sprzedaż: lekkich toreb - od 15 do 49 mikrometrów - od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; pozostałych toreb - od 50 mikrometrów - od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.; Kolejne sprawozdania należy składać do 15 marca, za poprzedni rok .Jest pozwolenie na budowę kolejnego odcinka trasy Rail Baltica - stacja Białystok 24.10.2020 Białystok Wojewoda Podlaski zainaugurował projekt "Białostocczyzna dla Niepodległej"Upłynął termin rejestracji w BDO - brak wpisu to ryzyko zakazu dystrybucji produktów.. 15-888 Białystok.. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk telefon: 58 32-68-555.. 15-888 Białystok (85) 66 54 460 (85) 66 54 472 .. Informacja o tym kto podlega wpisowi do rejestru BDO znajduje się poniżej.. [email protected] .. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.. Za dużo połączeń botów.Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa tel.. Bez względu na wybraną formę należy pamiętać, że wniosek musi być złożony najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku.. Firmy, które wytwarzają różnego rodzaju odpady takim obowiązkiem są już objęte od jakiegoś czasu.. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego jest Pan Zbigniew Kręcisz Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Inspektor Ochrony Danych, al.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok [email protected] http .W związku z upływającym 31 października br. obowiązkiem sprawozdawczym, informujemy, że na potrzeby obsługi zgłoszeń w sprawie sprawozdań wójta, burmistrza, prezydenta miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, dodatkowym kanałem komunikacji jest Infolinia BDO dostępna pod.Kiedy trzeba się wpisać: nowe podmioty - przed rozpoczęciem działalności, istniejące podmioty - od 24 stycznia 2018 r. (jeśli jeszcze nie zarejestrowane - niezwłocznie, ale bez określonego terminu).. Pierwsze sprawozdanie należy złożyć do 30 czerwca 2020 roku.. Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje zainteresowane podmioty, że mogą wystąpić niezamierzone .Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. Obowiązek wpisu do BDO - kto podlega .URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Bank Ochrony Środowiska S. A.. (+48 22) 5979-100 fax (+48 22) 5979-290Biuletyn informacji publicznej.. W celu prawidłowego zaksięgowania opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej w opisie przelewu należy wskazać płatnika (nr NIP) oraz rodzaj opłaty (opłata rejestrowa lub opłata roczna, rok którego opłata dotyczy) np.:Sprawozdania odpadowe BDO do 31 października 2020!. Zgodnie z art. 237aa ust.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 .. Przejdź do nawigacji; Przejdź do treści; Przejdź do wyszukiwarkiUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Godziny pracy urzędu 7.45-15.45 telefon +48 58 32 68 555 faks: +48 58 32 68 556 Internet e-mail: [email protected] Informacji Publicznej - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.. Piłsudskiego 8 90-051 .Sprawozdanie i opłata recyklingowa.. 40-037 Katowice.. Masz już numer BDO, opłatę produktową, wyjątkowo w roku 2020, musisz uiścić do 30 czerwca.. Nazwa urzędu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Referat Opłat Środowiskowych Adres ul. Dyrektor: Bogdan Meina .. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562, Olsztyn tel: (89) 521 90 00 , fax: (89) 512 55 99 , .Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin telefon 81 44 16 600 faks 81 44 16 602 e-mail: [email protected]ąd Marszałkowski przypomina, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy uzyskali numer rejestrowy w systemie BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) zobowiązani są do wniesienia opłaty rocznej za rok 2019Za dużo połączeń botów.. INFOLINIA BDO 22 34 04 050 Nasi .. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń, pl. Teatralny 2 .. 15-888 Białystok telefon: 85 665-41-57.. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie odpowiada za kształt i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO).. zobacz.. 1 ustawy o odpadach właściwe w latach 2017/2018 były wzory dokumentów zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych .Do wniosku o wykreślenie z rejestru BDO należy zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej - art. 1 ust.1 pkt 1 lit a - dołączyć dowód uiszczenia przez podmiot opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070Zbliża się termin składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w systemie BDO - 31 października 2020 r. .. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa tel.. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok .. (+48 22) 5979-100 fax (+48 22) 5979-290 e-mail:osobiście w Urzędzie Marszałkowskim, listownie, elektronicznie.. Aby go .REJESTR BDO - rejestr prowadzony w ramach Bazy danych o produktach, i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 BiałystokUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie odpowiada za kształt i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO).. ul. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce ..Komentarze

Brak komentarzy.