Urząd miasta katowice opłata za pełnomocnictwo nr konta
Urząd Miasta Bydgoszczy.. 53 1240 1503 1111 0010 0125 3628 w przypadku wpłaty z zagranicy w walucie obcejUrząd Miasta Torunia .. 40-098 Katowice.. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej w tym jej zwrotu jest Prezydent Miasta.. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, a w szczególności za: pełnomocnictwo; wydanie zaświadczenia; wydanie odpisu aktu stanu cywilnego; rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy (VAT 24) potwierdzenie rejestracji; pozwolenie na budowę; warunki zabudowy należy wnosić na konto: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799Opłatę skarbową należną Gminie Wrocław można wpłacać: na konto Gminy Wrocław w PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895; w Punktach Obsługi Bankowej; u inkasenta: - Drozd Dawid P.U.H.. Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu lub na numer rachunku:.. Rejestracja pojazdów; prawo jazdy; dzierżawa terenu gruntów Gminy , opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, użytkowanie wieczyste gruntów Gminy, opłaty geodezyjne, opłaty adiacenckie, opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .Tytuł: opłata skarbowa, w tym za pełnomocnictwo.. Opłata skarbowa w mieście Katowice Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111 .. BS w Wieliczce O/Myślenice nr konta 91 8619 0006 0020 0001 6665 0001.21 zł - opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach..

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo lub prokurę wynosi 17,00 zł.

Na podstawie Uchwały nr CI/2610/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 roku na inkasenta wyznacza się Starostwo Powiatowe w Krakowie Al.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 Jednocześnie informujemy, że wszelkie opłaty na rachunki budżetu miasta Katowice można regulować bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO BP na terenie miasta Katowice.. Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.. 2. gotówką bez prowizji w: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok.. Wpłaty należy dokonywać na następujące rachunki: Rachunek podatków i opłat lokalnych: 07 1030 1159 0000 0000 9206 6045 Na rachunek bieżący dochodów Urzędu uiszczać należy wpłaty dokonywane z tytułu podatków lokalnych, opłaty skarbowej (m.in. za .Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na jeden wspólny rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 .Urząd Miejski w Będzinie 56 1050 1142 1000 0023 1332 6106 .. 18, Urząd Miejski w .Opłata skarbowa od pełnomocnictwa udzielonego dla adwokata.. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach NBP O/O Katowice 67 1010 1212 0053 4022 3100 0000..

Opłatę skarbową można zapłacić :Numer konta: Nazwa konta: Szczegóły: 56103011040000000093251003.

- opłaty za wydanie prawa jazdy nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3900 1025 0000 0000 - opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego nr rachunku bankowego: 72 1240 6960 3897 1026 0000 0000Informacja w sprawie opłaty skarbowej.. kasy: 110a 120: GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 83 1560 1049 0000 9030 0005 1440Opłata skarbowa.. Lista oddziałów banku PKO BP w Katowicach: Oddział 1, Katowice ul. Damrota 23,Opłata: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł od zezwolenia.. WPŁATY Z TYTUŁU: - opłaty za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa, - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów ING Bank Śląski S.A. Nr rachunku: PL 18 1050 1214 1000 0023 4669 2557 Konto dochodów Urzędu Miasta.. Opłata skarbowa: • za złożenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać: - przelewem na konto Urzędu Miasta Katowice.. Nr rachunku: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 w przypadku wpłaty w PLN.. Rachunek dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy wnosić: 1. na numer konta Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Finansów Miasta.

ul. Młyńska 4.. URZĄD MIASTA CHORZÓW MIASTO NA PRAWACH POWIATU ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów ING Bank Śląski S.A Nr rachunku: 82 1050 1214 1000 0010 0000 3739 wpłaty między .• dowód zapłaty opłaty skarbowej.. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.. „PAMA" Gmach Sądu Okręgowego we Wrocławiu, ul.. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach urzędu.. Wszelkie informacje odnośnie wysokości opłat można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę.Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta Katowice Godziny otwarcia Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych: poniedziałek: 7:30 - 17:00; wtorek, środa: 7:30 - 15:30; czwartek: 07:30 - 17:00; piątek: 07:30 - 14:00 Telefony do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych: (32) 705 46 38; Wybierz zagadnienie: Opłaty: Opłata za posiadanie psa84 1160 2202 0000 0000 6194 7954: wpłaty na poczet podatku od nieruchomości - os. fizyczne, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej i opłaty uzdrowiskowej, pozwolenie na użytkowanie; 79 1160 2202 0000 0000 6194 8141: wpłaty na poczet opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego .Opłatę za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego należy uiścić z góry, na dane osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu..

Opłatę wpłacasz nie na rachunek urzędu skarbowego, ale na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20.. Sądowa 1, pok.. lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice: Urząd Miasta Katowice.. PKO BP S.A. nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111Wpłata z tytułu opłaty skarbowej w Kasie jest możliwa wyłącznie gotówką.. Udostępnia informacje dotyczące pracy Urzędu Miasta Kalisza, wymagane dokumenty, wzory dokumentów.. Odnaleźć można: obwieszczenia, treści uchwał Rady Miasta, Zarządzenia Prezydenta, Strukturę Organizacyjną Urzędu, Regulamin Organizacyjny Urzędu, Oświadczenia Majątkowe pracowników Urzędu pełniących stanowiska .- opłaty za dzierżawę gruntów gminy, - opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów gminy Miasto Tychy Rachunek: 97 1240 6960 0693 6666 6666 6666 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 5.. 67 1020 1811 0000 0602 0334 1401Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn-----Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej (DPS): Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 89 1020 3541 0000 5002 0290 6154 Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 OlsztynKASA URZĘDU CZYNNA JEST: W poniedziałki, środy, czwartki od godz. 9:00 do 14:00 We wtorki od godz. 9:00 do 16:00 W piątki od godz. 9:00 do 12:30 KONTA BANKOWE Należności dotyczące opłaty skarbowej oraz podatków i opłat lokalnych - należy wpłacać na poniższy numer rachunku bankowego: nr konta: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 […]BIP Miasta Krakowa - Rachunki bankowe.. Bank PKO S.A. 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027 (za wyjątkiem podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) lub - gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 19 - parter, czynnej w godz.:Informacja dla osób dokonujących wpłat za granicą Polski: BIC "(SWIFT CODE)" GBGCPLPK GETIN NOBLE BANK SA Oddział w Bytomiu 68 1560 1049 0000 9030 0005 1613 z zaznaczeniem opcji OUR* opłaty za: - karty wędkarskie, - plany miasta.. 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125: - wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa,Konta bankowe Urzędu Miasta.. Dochody niepodatkowe.. Dowiedz się więcej na temat opłaty skarbowej.Od 1 stycznia 2015 r. obsługę bankową budżetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych prowadzi Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nowe rachunki bankowe obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt