Oświadczenie majątkowe radnego gminy wzór 2018
majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej.Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania #.. Wzór oświadczenia majątkowe radnego; Wzór oświadczenia majątkowego; wersja do druku całego modułu.Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta muszą złożyć oświadczenia o swoim stanie majątkowym.Oświadczenia majątkowe za 2018 rok złożone w terminie dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018 Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Ostróda na zakończenie kadencji 2014-2018 Bogusław Fijas - Wójt Gminy OstródaPełna treść oświadczeń radnych oraz władz gminy została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy.w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy .PowyŜsze oświadczenie składam świadomy (a), iŜ na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.. Wzór - oświadczenie majątkowe - DOCoświadczenie majątkowe za 2018 rok Bożena Adamska - inspektor Urząd Miasta oświadczenie majątkowe za 2018 rok Marzena Adamska - dyrektor szkoły oświadczenie majątkowe za 2018 rok Izabela Albecka - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oświadczenie majątkowe za 2018 rok oświadczenie majątkowe za 2018 rok - KOREKTA31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE..

Oświadczenie majątkowe radnego Konieczny Adam.

Budżet Gminy; Wieloletni plan inwestycyjny; Jednostki Organizacyjne.. 47.5 KB doc Pobierz Wzór - oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.Interpelacje i zapytania Radnych Rady Gminy Inowrocław (kadencja 2018-2023) Jednostki organizacyjne; Sołtysi kadencja 2019-2023; Świetlice; Oświadczenie majątkowe.. W niektórych przypadkach nie było to wcale takie proste.. KONSULTACJE SPOŁECZNE.. Do złożenia oświadczenia majątkowego obowiązany jest w gminie: radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz, skarbnik, kierownik jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną.Oświadczenia majątkowe składane przez radnych Gminy Cisek o czasie kadencji 2014 - 2018.. Dziennik Ustaw - 3 - Poz. 2020 Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. Załącznik nr 1 2) WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca.. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE WŁADZ GMINY ZAMBRÓW ZA ROK 2018Czwartek 5 kwietnia 2018 Oświadczenie majątkowe - aktualne wzory dokumentów do pobrania..

Oświadczenie majątkowe radnego Konieczny Adam - korekta.

Redakcja zambrow.org dołożyła wszelkich starań, aby rozczytać oświadczenia majątkowe poszczególnych radnych.. Ogłoszono 2018-02-02 11:22:59 przez Aneta Zakrzewska Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR.. Oświadczenie majątkowe radnego Kowsz MariuszObwieszczenie Prezesa Rady Mministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego .Zgodnie z art. 24i ust.. Władz Gminy; Radnych; Kierowników jednostek organizacyjnych; Pracowników .Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust.. Trzeba też wpisać mienie znajdujące się w kraju oraz za granicą.Wzór oświadczenia majątkowego 2018 r. Ustawa o jawności życia publicznego wymusiła przygotowanie nowego wzoru oświadczenia majątkowego..

radnego gminy.

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .Nowy wzór oświadczeń majątkowych, obowiązek składania deklaracji majątkowych na wezwanie szefa CBA, poszerzenie katalogu osób zobowiązanych do składania zeznań i wymóg uwzględnienia w oświadczeniu wszystkich posiadanych nieruchomości - przewiduje projekt ustawy o jawności życia politycznego.Oświadczenia majątkowe za 2018 r. - radni Opublikowano 10 kwietnia 2019 23 maja 2019 Autor Maciej Steckiewicz Kategorie Radni Gminy Sośno Tagi oświadczenia majątkowe , rada gminy Nawigacja wpisuZgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.. Wzory dokumentów oświadczeń majątkowych Radnych Gminy; Urząd Gminy i jednostki podległe.. WZÓR OŚWIADCZENIA .WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.. Szafarczyk Rozwita - Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Szafarczyk Rozwita - ostatnie oświadczenie majątkowe 2018.pdf Szafarczyk Rozwita - oświadczenie za 2017.pdf Szafarczyk Rozwita - oświadczenie za 2016.pdfOświadczenie majątkowe radnego Kocur Herbert - korekta..

Kategoria: Oświadczenia majątkowe.

Nowy start; BIP Jednostek; BIP - archiwum.. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2019 r. 506) informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.14 stycznia 2019 13:09 (Jacek Muszyński) - Dodanie oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe radnego gminy 2018-12-19.. Oświadczenia majątkowe.2019 rok; 2018 rok; 2017 rok; 2016 rok; 2015 rok; 2014 rok; 2013 rok; 2012 rok; 2011 rok;.. Oświadczenie majątkowe radnej Konieczna Joanna.Oświadczenie majątkowe radnej Konieczna Joanna - korekta.. Bardziej szczegółowoOświadczenia majątkowe radnych - 2018 PDF Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku w Toszku - Pana Krzysztofa Klonek PDF Oświadczenie majątkowe radnego - Bartela RudolfOświadczenia majątkowe - aktywne druki 15 marca 2018 Oświadczenie wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaWzór- oświadczenie majątkowe radnego gminy.. Wzory dokumentów oświadczeń majątkowych dla Urzędu Gminy i .RAPORT O STANIE GMINY.. Obecnie w oświadczeniach majątkowych np. posłowie wpisują swoje wynagrodzenia, czy diety poselskie w ostatniej części oświadczenia - w .Kto składa oświadczenia majątkowe w samorządzie?. Podstawowe kwoty dotacji dla szkół; Statystyczna liczna dzieci; Finanse i majątek Gminy.. ( miejscowość, data ) ( podpis )W oświadczeniu majątkowym ujawnia się dobytek osobisty i objęty małżeńską wspólnością majątkową.. Rada Gminy.. GOPS; GOKiS; Oświadczenia Majątkowe..Komentarze

Brak komentarzy.