Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w tej deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.. Nr 101, poz. 926 ze zm.).. Nr 101, poz. 926 ze zm.)".. Piastów Śląskich we Wrocławiu, jako Administratora tych danych, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu pn. „Rozwój praktycznego .,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie .. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.. *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OPOKA TFI S.A. dla celów przesyłania newslettera przez Towarzystwo, * *Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OPOKA TFI S.A. informacji handlowej za pomocą udostępnionego przeze mnie w tym celu adresu poczty elektronicznej..

2016 r. poz. 922).„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.

2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego .. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób .Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz selekcji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia .Klauzula CV: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 2019..

zm.).Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko małoletniego ... możliwej do wycofania w każdym czasie zgody na podstawie art. 81 ust.

1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich .ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w związku z rekrutacją na stanowisko: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: CV i liście motywacyjnym przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji w ORLEN Ochrona Sp.. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych .„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony .Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza postanowienia ustawy o służbie cywilnej i kodeks pracy, zawartych w złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnieWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust..

Lub inną, podaną przez podmiot rekrutujący.Dodatkowa klauzula CV „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust.

Nr 101, poz. 926 ze zm.) Z góry dziękuje za odpowiedź, PozdrawiamNie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych i niniejszego egzemplarza życiorysu w zakresie szerszym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.. Klauzule te mogą być bardziej rozbudowane, za każdym jednak razem powinny dotyczyć tylko jednego celu - tak aby osoba fizyczna miała możliwość wyboru, w jakich celach jej dane mają być przetwarzane.osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny im.. Zabrano bowiem możliwość .ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH a niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska dla potrzeb przeprowadzenia online przez Internet konferencji nt. raportowania niefinansowego organizowanej przez Ministerstwo inansów i publicznego wyświetlania materiałówWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj.; GABINET KOSMETYCZNY Ilona Sasak z siedzibą w Bytomiu przy ul. Gliwickiej 20/12 w celu wyznaczenia terminu wizyty i realizacji zabiegu kosmetycznego oraz w celach promocyjnych"Ja, niżej podpisana/-y, wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska podanych jako własnoręczny podpis w niniejszym formularzu oraz danych osobowych mojego dziecka znajdujących się na kartach odpowiedzi, tj. w zakresie:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania na mój adres e-mail newslettera..

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r.

Nr 101, poz. 926 ze zm.)"..Komentarze

Brak komentarzy.