Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych doc
Protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej wraz ze .2.Spis zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust.. Spisu Teczek 1.. Formularz zawiera miejsce na numer porządkowy, numer spisu w danym roku, nazwę działu przechowujący spis oraz uwagi.. Nr spisu Data przejęcia akt Nazwa komórki przekazującej akta Liczba Uwagi poz. spisu teczek 1 2 3 4 5 6Wykaz spisów zdawczo - odbiorczych.. Na podstawie "Zarządzenia Nr 85 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2020 r." z dniem 1 maja 2020 r. powołano Samodzielne Stanowisko ds.2 WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO ODBIORCZYCH WZÓR Nr spisu Lata wytworzenia akt Data przyjęcia akt Kat.. Środkami ewidencji w archiwum zakładowym są: spisy zdawczo - odbiorcze - wzór druku Pu - A 30 (załącznik nr 1), wykaz spisów zdawczo - odbiorczych wzór druku Pu - A 31 (załącznik nr 2),Archiwum zakładowe rejestruje swoje spisy zdawczo - odbiorcze w wykazie spisów zdawczo - odbiorczych i nadaje im kolejne numery z niego wynikające.. 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzorów spisów zdawczo .Plik Formularz spisu spraw.doc na koncie użytkownika madeja_arneta • folder Archiwum • Data dodania: 26 mar 2011.. Dokument jest w pełni edytowalny może służyć za wykaz spisów różnego rodzaju dokumentów.. Nr spisu Data przyjęcia akt Nazwa komórki przekazującej akt Liczba poz. spisu Liczba teczek Uwagi 1 2 3 4 5 6(nazwa zakładu pracy) WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO - ODBIORCZYCH..

... wykaz spisow zdawczo-odbiorczych.doc.

3.Na wykaz spisów zdawczo-odbiorczych akt, karty udostępniania akt, spisy zdawczoodbiorcze materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego, protokoły zniszczenia lub uszkodzenia akt, protokoły wycofania akt z ewidencji archiwum zakładowego zakłada się oddzielne teczki.. 1 pkt 2, rejestruje się w wykazie spisów zdawczo- odbiorczych, o którym mowa w § 16 pkt 2.. Karta udostępniania akt.. akt Liczba pozycji spisu Nazwa komórki przekazującej akta Miejsce prze-chowywania akt Uwagi .. Nr spisu Data przejęcia akt Nazwa komórki przekazującej akta Liczba Uwagi poz. spisu teczek 1 2 3 4 5 6(nazwa zakładu pracy) WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO - ODBIORCZYCH.. Akt Liczba teczek Miejsce przechowywania / nr pudła Data zniszczenia lub przekazania do archiwum ZUS Listy płac Sprawy Socjalne Decyzje Nazwa obiektu Tytuł projektu Lokalizacja Branża/ konstrukcja Ilość teczek Nazwisko projektantaWykaz spisów zdawczo odbiorczych.. Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do Archiwum Państwowego w Warszawie.. Uwaga!. Ewidencję dokumentacji w składnicy akt stanowią: spis zdawczo - odbiorczy (wzór spisu stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji); wykaz spisów zdawczo - odbiorczych (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji);Zał..

4.Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych akt kategorii Author.

Created Date: 2/6/2001 10:53:00 AM Company: Archiwum Państwowe w Kaliszu Other titles: Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych akt kategorii(wersja .doc i .xls) - spis spraw - wykaz spisów zdawczo-odbiorczych - spis zdawczo-odbiorczy NOWE - spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji technicznej - spis zdawczo-odbiorczy akt osobowych - karta udostępnienia akt - spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenieWykaz spisów zdawczo-odbiorczych.. W systemie EZD brakując dokumentację niearchiwalną w postaci elektronicznej lub jej metadane, można równolegle wybrakować ich odpowiedniki w składzie chronologicznym lub w składzie informatycznych .Drugie egzemplarze spisów, służące do pracy bieżącej, przechowuje się w osobnych teczkach prowadzonych dla poszczególnych referatów.. Microsoft Word - druki_nadzoru.doc Author: Administrator Created Date:Plik wykaz spisow zdawczo odbiorczych.doc na koncie użytkownika madeja_arneta • folder Archiwum • Data dodania: 26 mar 2011(nazwa i adres jednostki organizacyjnej) WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO - ODBIORCZYCH..

nr 2 do Zał 3 Wykaz spisów zdawczo - odbiorczych Nr spisu Poz.

Nr spisu Data przejęcia akt Nazwa komórki przekazującej akta Liczba Uwagi poz. spisu teczekWykaz spisów zdawczo - odbiorczych Nr spisu Data przyj ęcia akt Nazwa komórki przekazuj ącej akta Liczba poz.. Spisu Data przejęcia akt Nazwa komórki przekazującej akta Liczba Uwagi Teczek 1.. Uwagi spisu teczek 1 2 3 4 5 6O archiwum Zasób Przekazywanie i brakowanie akt Zaświadczenie dla ZUS Przekazywanie i brakowanie akt Przygotowanie akt do przekazania i formularze Przygotowanie akt do przekazania i formularze.. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie") Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalejWzór wykaz spisów zdawczo odbiorczych maszyn służy do rejestru istniejących spisów zdawczo odbiorczych maszyn.. Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego.. Strona tytułowa do segregatora - archiwum.doc.. ul. Starościńska 1 82 - 200 Malbork +48 55 647 44 55 [email protected] zdawczo - odbiorcze rejestruje się w wykazie spisów zdawczo - odbiorczych.. Układ teczki akt ucznia.doc.. Spis na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.Spis zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust..

1 pkt 2 lit. b, rejestruje się w wykazie spisów zdawczo - odbiorczych.

Tytuł teczki Daty skrajne od - do Kat.. Spis zdawczo-odbiorczy.doc.Spis zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w ust.. ul. J. Kusocińskiego 57 25-045 Kielce tel.. 1 i ust.. Kolejność ich rejestracji decyduje o nadawanym spisom numerze, a to z kolei wpływa na sygnaturę nadawaną aktom w archiwum zakładowym.WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO ODBIORCZYCH Nr spisu Lata wytwo-rzenia akt Data przyjęcia akt Kat.. akt Liczba pozycji spisu Nazwa komórki przekazującej akta Miejsce przechowywania akt Uwagi 2.. 1.Po wybrakowaniu dokumentacji niearchiwalnej archiwista odnotowuje w środkach ewidencyjnych datę wybrakowania oraz numer zgody.. Nr spisu Data przejęcia akt Nazwa komórki przekazującej akta Liczba Uwagi Poz. 41 260 53 10 e-mail: [email protected] z art. 13 ust.. Przyjęte teczki akt oznacza swoją sygnaturą, tj. nr spisu zdawczo - odbiorczego łamanym przez nr pozycji danego spisu.. WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO- ODBIORCZYCH.. Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.. Środkami ewidencyjnymi w archiwum zakładowym są:W każdym wydaniu oferujemy omówienie bieżących zmian prawnych wpływających na funkcjonowanie systemu oświaty oraz najczęstszych problemów napotykanych przez dyrektorów.Archiwum Państwowe w Malborku..Komentarze

Brak komentarzy.