Wniosek o częściowe wycofanie wkładów z pkzp
Wszystkie wnioski są rejestrowane według daty wpływu i według tego są rozpatrywane.Członkowie mają możliwość wycofania częściowego lub całkowitego wkładów zgromadzonych na swych kontach, o ile nie są zadłużeni w PKZP.. Całkowite wycofanie wkładu skutkuje skreśleniem z listy członków PKZP przy Stalprodukt S.A.Wnioski, które członkowie Kasy składają do Zarządu dzielą się na: wnioski o udzielenie pożyczki wnioski o skreślenie z listy członków PKZP i zwrot wkładów wnioski o częściowe wycofanie wkładów wnioski o przystąpienie do PKZP Wszystkie wnioski są rejestrowane według daty wpływu i według tego są rozpatrywane.. w Katowicach _____ adres zamieszkania.. Bankowa 12 (rektorat) u p. Alicji Czop, tel.. Proszę o częściowe wycofanie wkładów, zgodnie z regulaminem PKZP w kwocie .zł i przekazanie : do odbioru w kasieWniosek o częściowe wycofanie wkładów.. Częściowe wycofanie wkładów w gotówce może nastąpić: a) gdy kwota wkładów przekracza maksymalną standardową kwotę pożyczki, b) w szczególnych przypadkach losowych poniżej tej kwoty na umotywowany, pisemny wniosek członka, z zastrzeżeniem, iż kwota wypłacana nie możeWNIOSEK O CZĘŚCIOWE WYCOFANIE WKŁADÓW Na podstawie §15 Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy KW PSP w Krakowie /Członkowie PKZP, których stan wkładów osiągnął co najmniej 150 % miesięcznego wynagrodzenia netto, mogą wycofać 50 % stanu swoich wkładów, o ile wkłady nie są obciążone zadłużeniem./Zgodnie z §6 pkt 3 jeżeli stan oszczędności Członka PKZP przekracza wysokość wkładu podstawowego (3000,00 zł), Członek może wycofać nadwyżkę w całości lub w części pod warunkiem, że nie posiada zadłużenia..

Wniosek o częściowe wycofanie wkładów.

Deklaracja przystąpienia do PKZP w PB.. Proszę o częściowe wycofanie wkładów, zgodnie z regulaminem PKZPWniosek o częściowe wycofanie wkładów z PKZ-P przy ZST.. 1/ kwota maksymalna.. Wniosek o rezygnację z członkostwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej UJ .. WNIOSEK O CZĘŚCIOWE WYCOFANIE WKŁADÓW.. Moje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z członkostwem w PKZP YAPP.. Członkowie mogą wystąpić z wnioskiem do Zarządu PKZP o przeksięgowane swoich zgromadzonych wkładów na poczet spłacanego zadłużenia.PKZP.. Kalkulator pożyczkowy:NAZWISKO I IMI Ę NR CZŁ.. adres zamieszkania_____ Do Zarządu PKZP przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu / nazwisko i imię / _____ adres zamieszkania Wniosek o częściowe wycofanie wkładów Proszę o częściowe wycofanie wkładów, zgodnie z regulaminem PKZPWNIOSEK O CZĘŚCIOWE WYCOFANIE WKŁADÓW Z MKZP PRZY CUW Proszę o wypłacenie kwoty.zł, słownie zł: .. z tytułu częściowego zwrotu wkładów członkowskich w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Rybniku..

2.Wniosek o ...Wniosek o częściowe wycofanie wkładów.

kwotę proszę przekazać na rachunek bankowy o numerze:Do PKZP przy .. Wniosek o udzielenie pożyczki Wniosek o przeksięgowanie wkładu na zadłużenie Wniosek o częściowe wycofanie wkładu Wniosek o skreślenie z listy członków Wniosek o świadczenie z kasy pośmiertnej Aktualizacja Deklaracja przystąpienia do kasy pośmiertnej Świadczenie z kasy pośmiertnejZapomogowo-Pożyczkowej przy Yazaki Automotive Products Poland Sp.. Wniosek o częściowe wycofanie wkładów.. §43 Częściowe wycofanie wkładów w gotówce może nastąpić wtedy, gdy członek nie posiada w kasie zadłużenia.. Wniosek o częściowe wycofanie wkładów: 2013-06-20: Wniosek o częściowe wycofanie wkładów: 2013-06-20: Wniosek o przyznanie zapomogi: 2013-06-20: Wniosek o przyznanie zapomogi: ..

Proszę o częściowe wycofanie wkładów, zgodnie z regulaminem/statutem MPKZP.

WIĘCEJ.. Wniosek o częściowe wycofanie wkładów.. Sądzie Okręgowym w Warszawie.. Wniosek o wypłatę wkładu z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UJ_____ Do Zarządu PKZP nazwisko i imię przy MGZO w Drezdenku _____ adres zamieszkania _____ nr telefonu Wniosek o częściowe wycofanie wkładów Proszę o częściowe wycofanie wkładów, zgodnie z regulaminem PKZPDeklaracja przystąpienia do PKZP.. Wniosek o udzielenie pożyczki - ratalnejDo PKZP przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej WNIOSEK O SKREŚLENIE / CZĘŚCIOWE WYCOFANIE WKŁADÓW Proszę o: .. Zarząd postanowił przychylić się do wniosku i po potrąceniu zadłużenia (w przypadku skreślenia), wypłacićWnioski prosimy składać do 15. dnia każdego miesiąca w pok.. Wniosek o udzielenie pożyczki - ratalnej.. „Solidarności" 127.. Uniwersytecie Śląskim.. ----- ----- DO ZARZĄDU PKZP PRZY Author: Alicja Czop Last modified by: sp Created Date: 2/25/2010 9:04:00 AM Company: Uniwersytet Śląski Other titles .wniosek o skreślenie z listy członków PKZP i zwrot wkładów (załącznik nr 2) wniosek o udzielenie pożyczki (załącznik nr 3) wniosek o częściowe wycofanie wkładów (załącznik nr 4) wniosek o przeksięgowanie wkładów (załącznik nr 5) 5. z o.o. w Mikołowie (PKZP YAPP)..

Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów.

32 257 7174. deklaracja przystąpienia do PKZP; wniosek o udzielenie pożyczki; wniosek o częściowe wycofanie wkładów; wniosek o przeksięgowanie; wniosek o zwrot lub przekazanie wkładów Wniosek o wypłatę wkładu z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UJ .. Autor wpisu Autor: [email protected]; Data wpisu 12 maja 2020; Wniosek o częściowe wycofanie wkładów.. 00-898 Warszawa.. Every Student Is Special; Erasmus+;Wnioski prosimy składać od 15 do 30 każdego miesiąca: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, w pokoju 2/25R, u p. Doroty Szywacz, tel.. W/w kwotę proszę przekazać na konto nr: .. Pkzp Created Date: 10/17/2006 7:37:00 AM Company: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu .W związku z rezygnacją z członkostwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej .. PKZP wniosek o wycofanie wkładu Created Date: 8/31/2017 8:24:06 AM .Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt