Wniosek o pozwolenie na psa rasy agresywnej
Jakie dokumenty trzeba przygotować?. Czy istnieje takie określenie?. WYMAGANE DOKUMENTY: 1.. Wniosek należy złożyć .Wniosek/ wszczęcie postępowania/ wizja w terenie/Decyzja.. Załączniki: - informacja o psie - informacja o miejscu i warunkach utrzymania psa - kopia metryki lub rodowodu psa.. O tym poniżej.Wykaz ras psów agresywnych - potoczne określenie polskiego, urzędowego wykazu ras psów uznawanych za agresywne wprowadzonego na mocy art. 10 ust.. Wniosek pisemny- zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną 2.. Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.. Bez pozwolenia ani rusz .. Zgodnie z nim za agresywne uznaje się następujące rasy psów: 1) amerykański pit bull terier, 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),Dokument do pobrania: Wniosek o zezwolenie na posiadanie psa rasy agresywnej Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.. Psy nierasowe i mieszańce w „typie rasy" uznawanej za groźną mogą być utrzymywane bez .. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się .Należy uzyskać stosowne zezwolenie.. Istnieje wykaz ras psów agresywnych, jest na niej 11 psów, ale nie wiem czy wiedzieliście, ale nie ma na niej np. amstaffa..

(wniosek_do_pobrania_rasa_agresywna.pdf) OPŁATY .

o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997r., Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003r.. uiszczana w kasie Urzędu Gminy pok.. Czy to znaczy, że w naszym powiecie brak amatorów hodowli tych psów?. Kopię testów psychicznych ; 3.. Niekoniecznie.. Zezwolenie na posiadanie groźnego psa.. CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE SPRAWY .. We wniosku należy podać: Dane wnioskodawcy (imiona, nazwisko, adres zamieszkania), Informacje o pochodzeniu psa, jego rasie, płci i sposobie oznakowania, Informacje o miejscu i warunkach .- O ochronie zwierząt; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ; Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - O opłacie skarbowe.. Podstawa prawna: art.10 ustawy z 21 sierpnia 1997r.. Dokument Word - do edycji na własne potrzeby.WNIOSEK - ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ: NUMER KARTY: WGGGR.RLO.6140..

do 30 ...Wniosek na pozwolenie na posiadanie psa rasy niebezpiecznej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowle psów rasy uznawanej za agresywną: MK: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: MK: Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną: MK: Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem przez najemcę .Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bądź prowadzenie hodowli takich psów.. Nr 8 - II piętro, lub na konto Urzędu Gminy - 34 8125 1018 0000 0228 2000 0010, BS Rajcza O/Ujsoły.. Wymagane wnioski i dokumenty: wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej; świadectwo szczepienia .Urzędnicy uznali, że psy, które są konkretnych ras powszechnie uznawanych za agresywne albo te rasy przypominają, nie powinny trafiać w niepowołane ręce.. Kopię metryczki lub rodowodu psa ; 2.. Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (48 KB) Rezerwacja wizyty: - nie dotyczy - Złóż wniosek przez Internet: - nie dotyczy - Wymagane dokumenty:Aby zarejestrować psa rasy uznawanej za agresywną, należy złożyć wniosek na formularzu dostępnym w urzędzie gminy / miasta (nierzadko na stronie www urzędu)..

OPŁATY: Brak.Niebezpieczne rasy - jak złożyć wniosek o pozwolenie?

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.. ; Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.. 2.wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną; dowód uiszczenia opłaty skarbowej; Sposób załatwienia sprawy: Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostaje wydane zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa w drodze decyzji administracyjnej.Rasy psów agresywnych - rozporządzenie.. Bo będzie wiadomo, kto i po co takiego psa chce kupić.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywaniWydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.. 82 zł.Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej 2 marca 2012 Autor: jurysdyk.pl Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie zezwoleń na posiadanie psa groźnej rasy jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997o ochronie zwierząt.Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymujemy decyzję i oficjalnie możemy utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną..

Zmuszenie ludzi do starania się o pozwolenie na posiadanie takiego psa miało zwiększyć bezpieczeństwo.

Zgodnie z art. 10 pkt.. Jakie więc czworonogi się na niej znajdują i czy naprawdę są agresywne?. Wzór wniosku w załączeniu.. Należy pamiętać, że prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.Zezwolenie wydaje się na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę psów ras agresywnych lub .Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną .. 1 Ustawy o ochronie zwierząt , prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.Jeśli chciałbyś prowadzić hodowlę lub utrzymywać psy jednej z ras uznawanych za agresywne musisz na to uzyskać zezwolenie.. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku.Rasy agresywne Rodzaje ras psów uznawanych za agresywne wymienia Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r.. Załączniki: - kserokopia dokumentu potwierdzającego rasę psa ( metryka, rodowód lub inne), dowód opłaty podatku od psa, dowód opłaty skarbowej,1.. NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 8) o wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne Wniosek powinien zawierać: 1. rasę psa: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA do ras psów uznawanych za agresywne zalicza się:W tym celu składa wniosek, w którym nie tylko informuje urząd o posiadaniu psa ale również wnosi o wydanie stosownego pozwolenia na jego utrzymywanie.. Opłata skarbowa 82,00 zł.. Poniżej dowiesz się co musisz zrobić.Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (patrz punkt Załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny).. Przepis mówi o konkretnych rasach.. Jeśli nabyłeś jednego z wyżej wymienionych psów, jesteś zobowiązany do złożenia w ciągu 30 dni pisemnego wniosku o wydanie zezwolenia przez odpowiednie władze miasta (wójt, burmistrz, prezydent miasta).Agresywne psy.. Pierwszym aktem prawnym, w którym opublikowano taki wykaz było Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie wykazu ras psów .Od 2009 roku we wszystkich gminach powiatu piotrkowskiego złożony został tylko 1 wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r., Nr 77, poz. 687).. Jeśli kupisz psa tej rasy, musisz w ciągu 30 dni złożyć u władz swojego miasta wniosek o pozwolenie na posiadanie tego psa.. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt..Komentarze

Brak komentarzy.