Zlecenie na badanie mikrobiologiczne jak wypełnić
Zlecenie na wykonanie badań wody; Kąpieliska: zlecenie formularz pobrania próbek Zlecenie na wykonanie badań żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnościąSekcja Diagnostyki Mikrobiologicznej.. Nowowiejskiego 60, 61-734 Poznań e-mail : Nowowiejskiego 60, 61-734 Pozna ń.. (*) Zlecenie może być wypełnione•Pacjent ma prawo, zlecić badania bez ujawniania danych osobowych, w takim przypadku zamiast nazwiska należy wpisać na skierowaniu „NN" oraz hasło podane przez pacjenta, za pomocą którego laboratorium wyda wynik.. Sposób pobierania próbki kału do badania:Wypełnić w przypadku, gdy osobie nie nadano numeru PESEL, wpisując serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych.. Zlecenie wypełnia zleceniodawca, który zobowiązany jest podać na formularzu zlecenia.. Wykonuje się je w celu stwierdzenia, jaki patogen spowodował w organizmie daną infekcję, a ponadto w przypadku bakterii dodatkowo określa się ich wrażliwość na .Zlecenie badania mikrobiologicznego następuje na podstawie pisemnego zlecenia przez lekarza.. Próbki dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.Załącznik nr 2 do instrukcji roboczej nr L-Bakt/IR-01 wyd.. 4.2 Szczegółowy opis działania przy pobieraniu materiałów do badań mikrobiologicznych 4.2.1 MOCZul..

Wykonujemy badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody.

Wypełnia osoba badana / zleceniodawca 1.ZLECENIE NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE Nazwisko i imię pacjenta Data urodzenia ID K M Pesel Płeć Rodzaj materiału Data pobrania Godzina pobrania Czytelny podpis osoby pobierającej Rodzaj badania (proszę zaznaczyć X ) posiew tlenowy Salmonella/Shigella które badanie (proszę wpisać)Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.. Uwagi: W przypadku temperatury powietrza powyżej +25 0C proszę zabezpieczyć materiał wkładem chłodzącym.. Zakres badań ustalany jest w zależności od indywidualnych potrzeb każdego klienta.. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.Zlecenie na badanie wody wypełnione na odpowiednim formularzu stanowi podstawę do wykonania badań przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Olkuszu.. (wzór załącznik nr 04.02.01/2) Prawidłowo wypełnione skierowanie zawiera następujące dane: - nazwisko i imię, Bardziej szczegółowoB.. Aspiraty z nosogardła* - transport i przechowywanie jak powyżej, 5.WSD Bydgoszcz.. • Wpłatę należy dokonać na następujący numer konta: Santander Bank Polska S.A. 44 1500 1054 1210 5006 7879 0000.Na etykiecie naklejonej na probówce umieścić : dane pacjenta, rodzaj materiału, datę i godzinę pobrania próbki..

zleceniem na badanie, skierowaniem lekarskim, które powinno być czytelnie i kompletnie wypełnione.

Nie zaleca się indukowania plwociny ze względu na ryzyko zakażenia personelu 4.. Zlecenie na badania laboratoryjne powinno zawierać informacje i dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust.. Zlecenie może być wypełnione zarówno przez lekarza, jak i pacjenta.. Zlecenie badania: próbki kału, wymaz z odbytu w kierunku nosicielstwa salmonella, Shigella: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania ogólne: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania: Sporal A, Sporal S, wskaźnik ampułkowy - procesu sterylizacji: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania: Serologia: plik do pobrania (PDF)Zlecenie może wypełnić zarówno lekarz, jak i pacjent.. (wzór - załącznik nr 04.02.01/2) Prawidłowo wypełnione skierowanie zawiera następujące dane: - nazwisko i imię, datę urodzenia, płeć, nr PESEL, - numer historii choroby,KyberStatus to podstawowe badanie mikrobioty jelit.. Laboratorium Mikrobiologiczne.. Dowiedz się, jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie pracownika oraz jakie elementy musi ono zawierać.. Zwłaszcza osoby pracujące w branży gastronomicznej, gdzie przygotowuje się posiłki, a także pracownicy mający bezpośredni kontakt z innymi osobami powinni mieć zatwierdzone przez Sanepid aktualne badania w książeczce zdrowia.np..

1 Zlecenie badania mikrobiologicznego - następuje na podstawie pisemnego zlecenia przez lekarza.

Wynik badania zawiera ocenę, interpretację oraz propozycję terapeutyczną (terapia mikrobiologiczna), opracowaną na podstawie zarówno uzyskanych wyników, jak i jednostki chorobowej stwierdzanej u pacjenta.Do pobrania.. W celu wykonania badania na nosicielstwo należy pobrać 3 próbki kału/ wymazu z kału przez 3 kolejne dni po jednej każdego dnia, za pomocą kompletu probówek z podłożem transportowym.. ZLECENIE NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE W KIERUNKU SALMONELLA I SHIGELLA do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ODDZIAŁ LABORATORYJNY 21-300 Radzyń Podlaski ul.Pocztowa 5 Tel/fax (083)352 74 16 - 17 e-mail:[email protected] Pieczęć instytucji zlecającej badanie A.. Podstawowe badanie mikrobiologiczne to: - Escherichia coli - Enterokoki Dodatkowe .Przed przystąpieniem do pracy w wielu zawodach wymagane jest wykonanie badania mikrobiologicznego na nosicielstwo bakterii z rodzaju Salmonella i Shigella..

Wypełnić dokładnie i czytelnie druk: „Zlecenie na badania mikrobiologiczne w kierunku Salmonella i Shigella".

Uwagi: W przypadku temperatury powietrza powyżej +250C proszę zabezpieczyć materiał wkładem chłodzącym.. Pocztowa 5 tel/fax (083)352 74 16 - 17 e-mail:[email protected] A.. Pobieranie, przechowywanie i transport próbki kału - badanie laboratoryjne do celów sanitarno-epidemiologicznych • Badania przeprowadza się z 3 próbek kału pobranych w kolejno następujących po sobie dniach ;Większość świadczeń w laboratorium medycznym udzielana jest na podstawie stosownego skierowania.. numery: NIP/ PESEL (w przypadku osoby fizycznej również numer dowodu osobistego)Wzory zleceń: Zlecenie badań / pomiarów na stanowiskach pracy.. • Do przesyłki należy dołączyć dokładnie wypełnione zlecenie na badanie (ważna data pobrania).. Wypełnia osoba badana / zleceniodawca 1.ZLECENIE NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE W KIERUNKU SALMONELLA I SHIGELLA NR… Pieczęć instytucji zlecającej badanie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ODDZIAŁ LABORATORYJNY 21-300 Radzyń Podlaski ul. 4 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, a więc w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.Materiał do badania należy wysłać na początku tygodnia (poniedziałek-środa).. Dokument zlecenia powinien zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych z późniejszymi zmianami.. Pobierz darmowy wzór skierowania w dwóch formatach - pdf i docx!Badania mikrobiologiczne są to badania służące wykrywaniu różnego rodzaju chorobotwórczych drobnoustrojów (bakterii, wirusów i grzybów) w ludzkim organizmie.. Od dnia 16.03.2020 do odwołania Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii przyjmuje próbki na nosicielstwo (książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych), pasożyty oraz sporale tylko do godziny 11:00 w związku ze wzmożoną diagnostyką w kierunku koronawirusa.Materiał do badania należy wysłać na początku tygodnia (poniedziałek-środa).. Ocenia występowanie oraz stopień ewentualnej dysbiozy jelitowej.. Badania u osób zdrowych na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella.. • Do przesyłki należy dołączyć dokładnie wypełnione zlecenie na badanie (ważna data pobrania).Druk sierowania na badanie pozwala na wysłanie pacjenta na badania takie jak m.in. morfologia, mocz, kawas moczowy, HBS, CRP, ASO, Cholestero.. Wpłatę należy dokonać na następujący nr konta: Santander Bank Polska S.A. 44 1500 1054 1210 5006 7879 0000.Każdy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie.. poz. 2294) z dnia 7 grudnia 2017 roku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt