Wniosek o przywrócenie terminu płatności składki chorobowej gofin
Droga elektroniczna a) Wymagane dokumenty b) Procedura składania .Oto wzór wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o przywrócenie terminy płatności składki chorobowej.. W jednej z nich został on rozpatrzony pozytywnie, w drugiej - negatywnie.Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa terminy uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym także składek na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe.. Przepisy mówią, iż w uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki na ubezpieczenie chorobowe po terminie.Poniżej udostępniamy wzór wniosku o przywrócenie terminu do opłacania składek.. W jakich sytuacjach przedsiębiorca może składać wniosek o przywrócenie terminu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego; 2.. O tym, że się spóźniłem dowiedziałem sięNasz czytelnik, przedsiębiorca złożył ten sam wniosek o przywrócenie terminu płatności składki na zasiłek chorobowy w dwóch różnych placówkach ZUS.. Wniosek o przywrócenie terminu musi zawierać uprawdopodobnienie, że uchybienie terminu było niezawinione.. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60 Wydawnictwo Podatkowe GOFINPortal Podatkowo-Księgowy - Portal GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, wzory druków, kalkulatory..

Wniosek się składa o przywrócenie terminu płatności opóźnionej składki.

Termin płatności składek został określony następująco: dla osób .Gdyby składka została opłacona po terminie, to wówczas warto wysłać do ZUS wniosek o przywrócenie terminu płatności.. Niestety w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, sytuacje takie powodują przerwanie podlegania .. - Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie dokumentu Wn-U-G, Wn-U-A, Wn-D w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychMoże Cię uratować, złożenie wniosku o przywrócenie terminu płatności składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.. Zazwyczaj, gdy opóźnienie jest niewielkie a sytuacja ma miejsce pierwszy raz, ZUS przychyla się do prośby płatnika i ma on ciągłość ubezpieczenia.Re: przywrocenie terminu ZUS (chorobowe) - pismo.. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek Wioleta Jacak | Starszy Specjalista ds. Księgowości 1/08/2019 11:39; Zaktualizowano; Obserwuj.. W razie opóźnienia w płatności, ubezpieczony może wystąpić do ZUS z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie składki chorobowej po terminie.. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) proszę o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie za miesiąc: grudzień 2012 r.Jeśli upłynął termin podatkowy, można spróbować złożyć wniosek o jego przywrócenie..

Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek powinien zostać odpowiednio umotywowany.

Dla osób prowadzących działalność ZUS to nie tylko obciążenie finansowe, ale także szereg formalności do spełnienia - nie zawsze intuicyjnych.. W artykule przedstawiamy przykładowe sytuacje, kiedy konieczne jest wyrejestrowanie z ubezpieczeń i .Kiedy można składać wniosek o przywrócenie terminu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późniejszymi zmianami) proszę o wyrażenie zgody na opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie za miesiące:wniosek o przywrÓcenie terminu pŁatnoŚci skŁadek Na podstawie art. 14 ust.. Dnia Tue, 17 Feb 2009 17:20:51 +0100, Gabi napisał(a): > Kiedys napisalam tak i poskutkowalo.Powodzenia > "Zwracam sie z prosba o przywrócenie terminu do oplacenia skladki na > ubezpieczenie spoleczne za m-c styczen 2007r.. Przedsiębiorca, który spóźni się choć jeden dzień z opłaceniem składki chorobowej, traci prawo do zasiłku chorobowego aż na 3 okres 3 miesięcy.. Wniosek jest składany w formie pisemnej i wymaga uzasadnienia poprzez wykazanie, z jakiego powodu doszło do niezawinionego przez stronę uchybienia terminu.Z-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące pracowników Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownychSN orzekł, że każdy wniosek o przywrócenie terminu do opłacenia składki chorobowej powinien być rozpatrzony indywidualnie..

Wniosek o przywrócenie terminu do opłacania składek powinien zawierać nasze uzasadnienie.

W pojęciu „nieopłacenie w terminie należnej składki" mieszczą się dwie sytuacje: opłacenie składki w pełnej wysokości, lecz po terminie, opłacenie składki w terminie, ale w niepełnej wysokości.To nie wniosek o ponowne objęcie ubezpieczeniem bo takiej możliwości nie ma.. Tłumaczenie, że „zapomniałem", „byłem na urlopie", nie zostanie uwzględnione.Wniosek o przywrócenie terminu jest składany w terminie jednego tygodnia od dnia, w którym pozwany dowiedział się o uchybieniu terminu.. Przy 9 dniach możesz mieć problem.. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij go do nas.Gotowy wzór takiego wniosku udostępniamy do pobrania tutaj.. Niestety, nikt nie udzielił mi informacji, co mam w takiej sytuacji napisać w takim podaniu.Wniosek o przywrócenie terminu płatności dobrowolnych składek ZUS - omówione zagadnienia: 1.. Kolorem żółtym zacieniowano pozycje, które należy wypełnić odpowiednimi danymi.. Sposoby dostarczenia wniosku 3.1.. Istnieje jednak sposób, aby uniknąć .Pierwsze skojarzenie z ZUS to oczywiście obowiązkowe ubezpieczenia, które muszą płacić zarówno pracownicy jak i przedsiębiorcy.. Wnosek przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które zapłaciły składkę zdrowotną z opóźnieniem (tzn. nie do 10 danego miesiąca, tylko np. 11 albo 12 albo kiedy tam się chce).Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek Na podstawie art. 14 ust..

Pobierz plik - Wniosek o przywrócenie terminu do opłacania składekWydawnictwo Podatkowe GOFIN sp.

Przedsiębiorca powinien zatem wytłumaczyć dlaczego stara się o zgodę na opłacenie składki chorobowej po terminie oraz jakie były okoliczności nieterminowego opłacenia składki.Wniosek o przywrócenie terminu opłacania składek na dobrowolne ubezpieczenia społeczne .. czy wnioskujemy o przywrócenie terminu do opłacenia składek emerytalno-rentowych czy też składki chorobowej; .. w tej części należy wskazać, z jakich powodów doszło do uchybienia terminu płatności składek (np. z powodu wypadku, choroby .Title: US-10 Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Created Date: 4/23/2015 2:49:41 PMZdarza się, że przez pomyłkę, brak czasu lub środków, opłacamy składki na ubezpieczenia w zaniżonej wysokości lub z kilkudniowym opóźnieniem.. Udostępniamy plik w formacie Word (.doc) Plik można dowolnie edytować wstawiając do niego swoje dane.. Ważne, aby osoba składająca dokument wytłumaczyła powód ubiegania się o zgodę na opłacenia składek po terminie oraz wskazała okoliczności, które spowodowały nieterminową zapłatę.Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp.. Tym samym każda zwłoka, nawet jednodniowa, powoduje .Uzasadnienie wniosku.. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.. Wcześniejsze zaległości czy opóźnienia w zapłacie składek nie mogą automatycznie przesądzać o odmowie przywrócenia terminu.Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie określa, jakie opóźnienie w opłacaniu składki chorobowej skutkuje ustaniem ubezpieczenia.. Podstawa prawna; 3.. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt