Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę b-4 doc
Wniosek 1b w pliku DOC .. Zmiana pozwolenia: Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim: Data udostępnienia: 2015-06-29 09:17:27: Wytworzył: Anna Nowak: Data wytworzenia: 2015-06-29: Odpowiedzialny: Ewa Bachry: Ostatnio modyfikował: Ewa Tracewicz-Gieroim: Data modyfikacji: 2020-09-21 10:42:49Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) PO-4.1/Z-2/AŚ-2 - Wydanie decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowęWniosek o zarejestrowanie dziennika budowy (27.5 KB) Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (32.37 KB) Przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów6 Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę rozbiórkę (B-4).pdf (44,88 KB) 7 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.doc (115 KB)Wniosek 1a w pliku DOC. 1b. b-2-zgloszenie-budowy-lub-przebudowy-budynku-mieszkalnego-jednorodzinnego+.RTF.. DOCX Rozmiar: 36.3 KiB Ilość pobrań: 3924Informujemy, że z dniem 17 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowMiejsce na wpisanie dodatkowych danych, np. danych pełnomocnika, zostało przewidziane we wzorze informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4 .Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - B-4 rtf, 79 kB metryczkaDokumenty do wniosku winny być złożone w oryginale..

Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Aby móc przystąpić do budowy, trzeba najpierw zdobyć wymagane dokumenty, takie jak pozwolenie na budowę czy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - a w tym celu trzeba oczywiście złożyć wnioski.

informacja uzupeŁniajĄca do wniosku o pozwolenie na budowĘ lub rozbiÓrkĘ, zgŁoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oŚwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoŚciĄ na cele budowlane (b-4)B-4 Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania niINFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) 1..

Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja:NA CELE BUDOWLANE (B-4) Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja: wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania.

Pozwolenie na roboty budowlane.. Nawet jeśli pozwolenie nie jest konieczne, wszelkie prace budowlane muszą być odpowiednio zgłoszone.informacja uzupeŁniajĄca do wniosku o pozwolenie na budowĘ lub rozbiÓrkĘ, zgŁoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oŚwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoŚciĄ na cele budowlane (b-4)INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) Proszę oznaczyć znakiem X odpowiedni formularz, do którego dołączana jest niniejsza informacja:Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.. 1. wniosek o pozwolenie na budowę 2. świadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 3. druk informacji uzupełniającej do wniosku (PB-5) wypełniany w przypadku występowania wielu inwestorówInformacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego; Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu; Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy; Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokaluWzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane WAŻNY OD 17 GRUDNIA 2016 ROKU; Wzór informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego WAŻNY OD 17 GRUDNIA 2016 ROKUinformacja uzupeŁniajĄca do wniosku o pozwolenie na budowĘ lub rozbiÓrkĘ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt