Wniosek o wydanie karty ekuz w związku z wykonywaniem pracy
Krok 5: Wybieramy usługę (Wydanie karty EKUZ w związku…) i przechodzimy do karty usługi.. Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.. If you don't have PESEL .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z *wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA 1.. Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: 2 1.2 Data urodzenia : 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3: 2.. Status wnioskodawcy - zaznaczyć właściwy: Osoba ubezpieczonaWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Jest to ogólny opis załatwianej sprawy, jego podstawa prawna itp.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejUrzędnik po otrzymaniu wniosku a przed wydaniem karty sprawdzi czy masz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej - jeśli potwierdzi, możesz otrzymać kartę EKUZ od razu.. 17-19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychjeśli wyjeżdżasz turystycznie albo w celach naukowych - wybierz Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą, jeśli jesteś osobą delegowaną do pracy - wybierz Wydanie karty EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą..

Wypełnij wniosek i wybierz „Dalej".

Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3:Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Jeżeli wnioskując o wydanie karty, dostarczysz do oddziału NFZ wszystkie potrzebne dokumenty osobiście, otrzymasz ją od ręki.wniosek o ekuz w zwiĄzku z pracĄ > Należy pamiętać, by wypełnione wnioski podpisać.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z *wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA 1.. Kliknij Załatw sprawę.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.4.8.. Jest to ogólny opis załatwianej sprawy, jego podstawa prawna itp.- (praca) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - [email protected] Dane .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: PESEL no..

Wniosek o wydanie zaświadzenia A1 dla urzędnika służy ywilnej (art. 11 ust.

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejWNIOSEK O WYDANIE EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO .. dla którego OW NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ w celu uzyskania EKUZ w związku z wyjazdem na pobyt czasowy do innego państwa UE/EFTA (np. wyjazd turystyczny, wizyta .. utraty statusu bezrobotnego w RP lub z dniem podjęcia pracy .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA: Liczba stron: 3 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz - wtedy potrzebny jest jej podpis.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię:EKUZ (prac) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA..

Wydawanie zaświadzenia A1 w związku z wykonywaniem równo1ześnie lu0 ... 5.1.

data aktualizacji: 4 stycznia 2018 r.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej- karty w związku z wykonywaniem pracy; Wpisz na wniosku adres, pod który odeślemy Ci kartę.. WAŻNE EKUZ na podstawie wniosku (prawidłowo wypełnionego i podpisanego) oraz kompletu stosownej dokumentacji - przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną zostanie odesłana na wskazany we wniosku adres.praca w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - [email protected]; Czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ.. Załóżmy, że w tym przypadku chodzi o pobyt czasowy niezwiązany z pracą.. 3 lit. ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004) .. zmiany w naprzemiennym wykonywaniu pracy w stosunku do zakładanego planuWniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy (PDF) Wniosek o wydanie EKUZ w związku z wykonywaniem pracy (DOCX) Wniosek o wydanie dokumentu S1..

„Podpisz" wniosek.

Warto przed wizytą w oddziale przygotować dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ - brak potwierdzenia może wydłużyć czas otrzymania karty do 3-5 dni.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.. 1 pkt.. Wybierz „Wydanie karty EKUZ w związku z pobytem czasowym za granicą" lub „Wydanie katy EKUZ w związku z wykonywaniem pracy za granicą".. Jeżeli potrzebujesz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ prześlij wniosek na adres Ten adres pocztowy jest chroniony .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejJest też osobny wniosek o EKUZ związany z wykonywaniem pracy za granicą.. Upoważnienie wydania EKUZ lub certyfikatu tymczasowego zastępującego EKUZ.. Informacja o utracie ubezpieczenia dla posiadaczy EKUZ.Jest też osobny wniosek o EKUZ związany z wykonywaniem pracy za granicą.. Wypełnij on-line.. 2) Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust.. Wniosek o EKUZ możesz złożyć też przez swoje Internetowe Konto Pacjenta .. Status wnioskodawcy - zaznaczyć właściwe: Osoba ubezpieczonaWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1. osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA (nowy 2018r.).. Wniosek o Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego1) Dotyczy to osób, o których mowa w art. 5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią.. Załóżmy, że w tym przypadku chodzi o pobyt czasowy niezwiązany z pracą.. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej1.. Do złożonego wniosku należy dołączyć formularz A1 wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych..Komentarze

Brak komentarzy.