Harmonogram przeglądów maszyn xls

Procedury dotyczące eksploatacji, przeglądów, prac konserwacyjnych czy naprawczych powinny uwzględniać wymagania Dyrektyw i być zgodne instrukcją użytkowania.Istnieje możliwość objęcia Państwa maszyn stałą opieką serwisową.. Każda maszyna ma określoną częstotliwość przeglądów np. 2razy /rok.. Harmonogram przeglądów jest to najczęściej lista maszyn z zaplanowanymi datami kolejnych przeglądów technicznych maszyn.. W przedsiębiorstwach małych i średnich troska ta powinna być wzmożona ze względu na…


Czytaj więcej