Oświadczenie likwidatora o zaspokojeniu wierzycieli wzór

UCHWAŁA NR .. , zawierającego wezwanie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia .Wynagrodzenie likwidatora w spółce z o.o. (wierzycieli i dłużników) Lista dłużników i wierzycieli.. W dniu 4 września 2015 roku w Urzędzie Gminy w Liniewie ogłoszono do publicznej wiadomości iż Postawiono Stowarzyszenia „Studeo-rozwój wsi" w stan likwidacji w celu jego rozwiązania.. W skrajnym przypadku, gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on samodzielnie ustanowić likwidator…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt