Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań wzór

Zaliczenie, o którym mowa w art.W przypadku powstania nadpłaty podatku, może ona zostać rozliczona na kilka sposobów: jako pokrycie zaległości podatkowych, zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań bądź zwrot dla podatnika.. Niekiedy fiskus zrobi to za niego.Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają w pierwszym rzędzie, zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a dopiero w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzę…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt