Zażalenie na uchylenie dozoru elektronicznego

Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy w tej sprawie może być złożony po upływie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia.W sprawach związanych z wykonywaniem postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i jego uchyleniem właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu kara jest wykonywana, z wyjątkiem uchylenia zezwolenia z powodów, o którym mowa w art. 43 zaa § 1 pkt 1 KKW, kiedy to .5) …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt