Wzór aktu notarialnego darowizny nieruchomości

Jednakże w niektórych przypadkach np. w przypadku darowizny nieruchomości - ze względu na przedmiot darowizny - formy aktu notarialnego wymagają oświadczenia obu stron.W formie pisemnej można odwołać także darowiznę nieruchomości, jednak z uwagi na przewidziany dla darowizny nieruchomości szczególny sposób w postaci aktu notarialnego, jej zwrot również musi się odbyć w tej formie.. Np. o nieruchomości, przedsiębiorstwa czy spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.Jak napisać pozew o unieważnie…


Czytaj więcej