Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym

uzyskać zaświadczenie o .Zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego wydane przez Urząd Gminy na jej własnym formularzu lub na formularzu ARR, którego wzór został wprowadzony „Zarządzeniem nr 90/2003 Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2003 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy wniosków o przyznanie indywidualnej .Wniosek o zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym do celów emerytalnych.. Podanie o wydanie .Zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa ro…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt