Zgoda właściciela na podnajem wzór

Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowoDla właściciela nieruchomości Dla najemcy / dzierżawcy Dla wspólnot mieszkaniowych Dla inwestora / dewelopera / spółdzielni mieszkaniowej Dla zarządcy Dla rzeczoznawcy Dla pośrednika Dla urzędnika samorządowego .. Podnajem i poddzierżawa- wybrane aspekty prawne .. XIX - sprzedaż na rzecz osoby trzeciej gruntu z obiektem .Zgoda wynajmującego wymagana przez art. 688 z ind.. Zasady w tym zakresie wprost wynikają z przepisów kodeksu cy…


Czytaj więcej

Pisemna zgoda na podnajem lokalu

Stronom służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.I udzielił zgody na podnajem.. Z treści komentowanego przepisu wynika, że wynajmujący może w zasadzie dowolnie i bez podania przyczyn (bez uzasadnienia) odmówić wyrażenia zgody na podnajem lub bezpłatne używanie.Uzyskanie zgody na podnajem może okazać się problematyczne.. Najemca nie może bez zgody wynajmującego oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć.. Jak więc nakłonić właścici…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt