Protokół przyjęcia darów do biblioteki wzór

Rys. 1 Wzór księgi inwentarzowejPROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO I PRZEKAZANIA - PRZYJĘCIA .. Nauczyciele bibliotekarze często stają przed koniecznością podjęcia decyzji w sprawie przyjęcia (lub nie) zbiorów książek oferowanych przez darczyńców.Sporządź protokół przyjęcia darowizny [wzór takiego dokumentu] - zapisz w nim dane z przekazanego przez darczyńcę dokumentu potwierdzającego przekazanie darowizny (w załączeniu).. że gdybym wpisywała to, co kupuję dzięki Radzie Rodziców jako dary, 6 ustawy z d…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt