Główny inspektorat transportu drogowego raszyn telefon kontaktowy

Gorzów .Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego realizuje zadania związane z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie: przyznawania uprawnień do wykonywania transportu drogowego, w szczególności: zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; licencji wspólnotowych; świadectw kierowcy; zezwoleń, w tym na wykonywanie przewozów .Główny Inspektorat Transportu Drogowego Wydział Rozliczeń i Windykacji w Biurze Finansowym Al.. : 22 22 04 000. fax: 22 22 04 899. e-mail: info gitd.gov pl …


Czytaj więcej