Sprawozdanie likwidatora z likwidacji stowarzyszenia wzór

Likwidatorem stowarzyszenia została: Wiesława Stolc, Czas do składania ewentualnych roszczeń jest do 30.10.2015 roku.- Prawo o stowarzyszeniach nie zmienił się.. Patrycja Kędzierska + 48 602 394 600Wzory pism Adam Antkowiak - Kancelaria Adwokacka .. sprawozdania likwidatora z likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym na dzień zakończenia likwidacji.. Zgodnie z dyspozycją art. 280 Kodeksu spółek handlowych do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że przepisy dotyc…


Czytaj więcej