Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy 2019

UWAGI - obowiązkowy formularz wniosku,Osoby ubiegające się o: - prawo jazdy/pozwolenie wypełniają część C, F, G - potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej wypełniają część D, F, G - wydanie wtórnika prawa jazdy/pozwolenia wypełniają część E, F, G C. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) II.. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie pra…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego wrocław

Oprócz niego we Wrocławiu jest ponad 130 mostów i kładek.Wnioskowanie o wtórnik dowodu rejestracyjnego.. Wnioski złożone po godz. 11:00 będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.Dowód rejestracyjny - wydawanie duplikatu (wtórnika) czytaj więcej » Dowód rejestracyjny - wymiana z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego .. Zaświadczenie z aktualnego przeglądu .Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik (trzeciej tablicy rejestracyjne…


Czytaj więcej

Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych

2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, dotychczasowe druki wniosków o wydanie prawa jazdy mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów pod warunkiem dołączenia do wniosku oświadczeń w .Wydanie wtórnika prawa jazdy /pozwolenia do kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych: W związku z sytuacją epidemiczną wypełniony prawidłowo wniosek wra…


Czytaj więcej