Wniosek o wykup gruntu przez gminę

Obowiązki gminy w zakresie zarządzania siecią drógNa podstawie decyzji o zatwierdzeniu podziału dokonano w księdze wieczystej nieruchomości wpisu właściciela - Gminy S. Skoro skutki prawne przejęcia nieruchomości przez gminę, wynikające z decyzji podziałowej, nie zostały uchylone, to w ocenie sądu, ustalony w sprawie stan faktyczny obliguje gminę zatem do przejęcia spornej .Jeśli jesteś użytkownikiem wieczystym gminnego gruntu, to zostało ci niespełna pięć miesięcy na złożenie wniosku o jego pr…


Czytaj więcej

Wniosek o wykup gruntu przez gminę wzór

przez: Edit_dt | 2011.11.21 20:8:17 Jak sporządzić wniosek do Gminy o wykup części nieruchomości - gruntu ?. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu we własność w terminie 4 miesięcy; Zaświadczenie dostaną także sądy prowadzące księgi wieczyste.A swoją drogą podsunąłeś mi myśl aby nie płacić podatku od nieruchomości od działek położonych na terenie gminy a gdy zaległość "urośnie" do wartości tej drogi to wtedy złożyć wniosek o przejęc…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt