Czy wspólnota mieszkaniowa może nie mieć zarządu

Czy na każde zebranie pełnomocnictwo musi mieć określoną treść?We wspólnotach mieszkaniowych trwa sezon rocznych zebrań, na których zapadają najważniejsze decyzje, m.in. jaki jest budżet wspólnoty na dany rok oraz jakie będą w tym roku zaliczki na .Zarząd a zarządca - relacja między nimi Radca prawny Łukasz Łobodziec: Umowny sposób zarządu nieruchomością wspólną.. Wspólnota może powierzyć zarząd firmie zewnętrznej (osobie prawnej lub fizycznej), wówczas mamy do czynienia z tzw. zarządem powierz…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo rodzajowe - wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota jest szczególnym podmiotem stosunków cywilnoprawnych ponieważ jej status związany jest z prawami i obowiązkami wynikającymi z zarządzania (gospodarowania) nieruchomością wspólną (tak np. wyrok SN z dnia 15 października .Pełnomocnictwo rodzajowe skupia na sobie konkretny rodzaj czynności, które pełnomocnik ma prawo wykonywać w imieniu mocodawcy (np. pełnomocnictwo do podpisywania umów czy zatrudniania pracowników).. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest p…


Czytaj więcej

Pozwolenie na budowę wspólnota mieszkaniowa

Po wyrażeniu zgody przez wspólnotę, możemy przystąpić do uzyskiwania pozwolenia na budowę.Mimo to wspólnota mieszkaniowa wystąpiła do wojewody mazowieckiego o stwierdzenie nieważności pozwolenia na oszklenie tarasu z powodu rażącego naruszenia prawa.Niewątpliwie budowa garażu, czy jakiejkolwiek innej nieruchomości na gruncie należącym do wspólnoty mieszkaniowej wymaga zgody wspólnoty, gdyż chodzi o zmianę przeznaczenia nieruchomości wspólnej.. Te ostatnie określają wyjątkowe przypadki, w który…


Czytaj więcej

Wspólnota nie zgadza się na alkohol

Na stacjach benzynowych złodzieje nie płacą za paliwo.. Sprzedaż alkoholu w ramach sklepu czy kawiarni umiejscowionej we własnym lokalu wymaga zgody pozostałych członków wspólnoty mieszkaniowej.jestem właścicielem sklepu spożywczego, sklep mieści się w budynku wspólnoty mieszkaniowej.. Mój mąż (jako przewodniczący) na tych pseudo spotkaniach się pojawiał i wciąż podtrzymywał stanowisko wspólnoty - nie zgadzamy się na dalszą sprzedaż alkoholu.Na osiedlu pilotów w Bydgoszczy jest grupa ludzi ,któ…


Czytaj więcej

Darowizna dla syna a wspólnota majątkowa

W dniu 28 marca 2015 r. upływał urzędowy termin zgłoszenia darowizny do właściwego urzędu skarbowego.. W sytuacji występowania pomiędzy mężem i żoną ustawowej wspólności majątkowej, aby ustalić kiedy darowizna między małżonkami może korzystać ze zwolnienia, należy przede wszystkim ustalić co jest majątkiem wspólnym a co osobistym małżonków.. Do majątku wspólnego należą w szczególności:Darowizna przy rozdzielności majątkowej.. Gdy syn lub córka są w związku małżeńskim pojawia się wątpliwość.. w …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt