Medal komisji edukacji narodowej dodatek do emerytury

2).51 Medal Komisji Edukacji Narodowej, art. 63 ochrona prawna nauczyciela, art. 86 prawo do zaopatrzenia emerytalnego dla pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze, art. 88 okresy zatrudnienia uprawniające do przejścia na emeryturę i art. 90 dodatek za tajne nauczanie.. Dodatek pielęgnacyjny przyznamy osobie, która: jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo; ukończyła 75 lat.. Wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy składać do dn…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt