Pełnomocnictwo do wykreślenia hipoteki

Witam wszystkich.. Zdarza się jednak, że po wielu latach .pełnomocnictwa wynikało umocowanie m.in. adwokata A.. Może to zająć od kilku dni do nawet dwóch tygodni.Dla dokumentów bankowych potrzebnych do wykreślenia hipoteki wymagana jest taka sama forma jak dla dokumentu o wpis hipoteki, a więc oświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki zawierające podpisy dwóch osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu banku, a także pieczęć banku.W celu wykreślenia hipoteki w formularzu wypełnia …


Czytaj więcej