Wniosek o zmianę miejsca wykonywania kary ograniczenia wolności

ustawodawca bowiem określił, że karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienia skazanego albo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za wykonaniem kary w innym miejscu.O ile wykonywanie kar pozbawienia wolności jest w dalszym ciągu możliwe, to już kary ograniczenia wolności polegające na obowiązku wykonywania nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne w określonym wymiarze godzinowym (od 20 do czterdziestu godzin…


Czytaj więcej

Wzór wniosku o zamianę kary ograniczenia wolności na grzywnę

Dzisiaj zrobimy krok następny, prowadzący do zamiany kary ograniczenia wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na karę pieniężną.. witam mam wyrok 6mcy pozbawienia wolności za jazdę autem po alkoholu.mam takie pytanie czy istnieje możliwość napisania pisma o zamianę tego wyroku na karę grzywny lub coś innego.Kiedyś istniała możliwość zamiany kary ograniczenia wolności na grzywnę ale obecnie takie wyjście nie istnieje.. Podstawowe informacje dla osób ukaranych za wykroczenieNieodrobi…


Czytaj więcej

Wezwanie do ograniczenia egzekucji

Samo postępowanie sądowe, wiąże się dodatkowymi .Dołączenie dokumentów do akt sprawy Odpowiedź na wezwanie sądu Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - zwolnienie od kosztów Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania - ustanowienie adokata lub radcy prawnego z urzęduPrzypadek ograniczenia egzekucji ze składników gospodarstwa rolnego określa również art. 831 § 1 pkt 5 K.p.c. - świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z…


Czytaj więcej

Ograniczenia organizacyjne przykłady

Obecne warunki skłaniają do ograniczenia ruchu ( jazda samochodem, ogl ądanie telewizji, komputer ), a to przecie ż ruch jest podstawowym bod źcem rozwojowym i wska źnikiem zdrowia.. Niestety pod wpływem knowań nauczycielki, która ma poparcie wójta i której członkowie rodziny również uczą w naszej szkole, dyrektor zmienił decyzję.Ograniczenia organizacyjne Jednym z czynników, który najczęściej pojawia się równocześnie z fizjologicznymi symptomami długotrwałego stresu są ograniczenia organizacyj…


Czytaj więcej