Protokół przesłuchania świadka 2019 kpa wzór

Określenie tego wzoru było konieczne w związku ze zmianą, którą z dniem 8 kwietnia br. wprowadziła ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.WZÓR PROTOKOŁU PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA/BIEGŁEGO/STRONY.. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.. Po odebraniu danych osobowych na zadane ogólne pytanie, czy świadek wie w jakiej sprawie został wezwany i co może o sprawie powiedzieć ma on prawo do swobodnej wypowiedzi na okoliczności zdarzenia.W przeciwieństwie do instytu…


Czytaj więcej

Protokół przesłuchania świadka wypadku przy pracy 2019

DzU z 2009 r. nr .Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania świadka (obowiązuje od 15.04.2016 r.) Protokół zatrzymania osoby (obowiązuje od 06.03.2018 r.) Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami dochodzenia (obowiązuje od 15.04.2016 r.)Po odczytaniu protokołu świadek może składać wnioski o sprostowanie protokołu.. 8883000010.pdf - 197,31 KB; Bezpłatne porady prawne .Protokół wysłuchania poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym.. Zgodnie z rozporządzeni…


Czytaj więcej

Protokół przesłuchania świadka wypadku przy pracy 2020

Tyle samo, co przed rokiem, czyli 0,2 proc. z nich poniosło śmierć.. W porównaniu do 2019 roku zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących - z 1,17 do 1,04.W zgłoszeniu wypadku wskazała 2 świadków pośrednich.. W przypadku braku takich wniosków protokół jest podpisywany na każdej stronie przez wszystkie obecne przy przesłuchaniu osoby, przy czym świadek pod swoimi zeznaniami zamieszcza adnotację, że treść zeznań odpowiada jego słowom.Odpowiedź: Wypełni…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt