Wycofanie wniosku o groźby karalne

Z uwagi na fakt, że wniosek został złożony dopiero wczoraj, sprawa nie została jeszcze skierowana na drogę sądową, co oznacza, że zgodnie z art. 12 § 3 Kodeksu postępowania karnego może Pani cofnąć złożony wniosek o ściganie za zgodą prokuratora.Groźba karalna, cofnięcie wniosku.. Należy pamiętać, że groźba karalna została zaklasyfikowana jako występek podlegający ściganiu karnemu tylko na wyraźne żądanie pokrzywdzonego wyrażone w formie wniosku.Ofiara ma prawo zgłosić fakt zaistnienia przestęp…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt