Wniosek o wydanie dokumentów z archiwum zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.. Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust.. możesz zgłosić wniosek o emeryturę zagraniczną do dowolnego oddziału ZUS .Wydawanie dokumentacji osobowo-płacowej ze Składnicy Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych.. 0 strona wyników dla zapytania wzór jak napisać wniosek o .Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania .W przypadku znalezienia przedsiębiorstwa w naszym wykazie, wszelkich informacji o trybie i stanie rozpatrywanych wniosków o wydanie kopii dokumentacji osobowej i płacowej na podstawie jego akt udzielają pracownicy Archiwum Zakładowego.Serwis Archiwum Państwowego w Warszawie.. Wnioski o wydanie dokumentów z Archiwum oraz inną korespondencję oraz należy kierować na adres: Śląski Urząd Wojewódzki Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice..

(plik zawierający wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami.. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.. Więcej informacji dotyczących produktów lub usług dostępnych w firmie uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 32 326 46 09.Znajdująca się w archiwum dokumentacja odnosi się do tych przedsiębiorstw państwowych, zakładów i jednostek organizacyjnych dla których Zarząd Miasta sprawował obsługę funkcji organu założycielskiego oraz nadzorującego.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu (ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław).. akta osobowe, dokumentację płacową) , których organem założycielskim był Wojewoda Małopolski oraz wojewodowie krakowski, nowosądecki i tarnowski.Poszukaj dokumentów w archiwach państwowych i prywatnych.. Szczegółowe informacje znajdą państwo poniżej.Archiwum Państwowe w Szczecinie.. Jeżeli dokumentacja jest przechowywana przez Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wydanie dokumentacji osobowo - płacowej należy zwrócić się wnioskiem..

Strona pkt.pl nie zawiera szczegółowych informacji na temat oferty przedsiębiorstwa.

Wniosek o wykonanie poszukiwań .Wniosek o wydanie dokumentów z Archiwum Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych w Tychach Author: KubaJ Last modified by: Tomasz Zuzaik Created Date: 6/21/2016 12:24:00 PM Company: Slaski Urzad Wojewodzki Other titles: Wniosek o wydanie dokumentów z Archiwum Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych w TychachJeśli przedsiębiorstwo państwowe zostało sprywatyzowane lub przekształcone w jednostkę organizacyjną o innej formie prawnej (np. spółkę), wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia należy kierować do nowo-powstałej jednostki, będącej następcą prawnym firmy państwowej i z reguły posiadającej również jej dokumentację.. świadczenia rekompensacyjnego za niepodwyższanie płac w sferze budżetowej 1991-1992Wniosek o wydanie dokumentacji osobowo - płacowej .. Archiwum Państwowe w Szczecinie gromadzi także informacje o likwidowanych na terenie dawnego województwa szczecińskiego jednostkach organizacyjnych, o występujących w takich sytuacjach sukcesjach dokumentacji oraz o miejscach jej przechowywania.Czy mogę otrzymać z Archiwum zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 drogą elektroniczną ..

3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą ...Wniosek o wydanie dokumentów z Archiwum Zakładowego i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych dot.

zabezpieczania i udostępniania dokumentacji pracowniczej po zlikwidowanych lub zniesionych państwowych .. jest archiwum o .Zgłaszać się można osobiście do Archiwum Zakładowego UMŁ mieszczącego się przy ul. Urzędniczej 45 I piętro, pokój 116 gdzie należy wypełnić wniosek o wydanie dokumentów do celów emerytalno-rentowych.. Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie.. Pracownicy archiwum wyznaczą termin odbioru dokumentów.Informacje o BIP Dostęp do informacji publicznej i informacje nieudostępnione Strona główna / Menu Podmiotowe / Struktura organizacyjna / Komórki organizacyjne Urzędu / Biuro Organizacyjno-Budżetowe / Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych - BOIVwnioski do archiwum Wniosek o dokumentację dotycząca zatrudnienia ze zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych (min.. Wypełniając wniosek o wydanie dokumentów należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie wszystkich .Sprawy związane z wydaniem dokumentów z Archiwum Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych nie podlegają opłacie skarbowej - Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012 r. poz. 1282 z późn.. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu pod adresem email:Znaleziono 1081 interesujących stron dla frazy wzór jak napisać wniosek o wydanie dokumentów z archiwum w serwisie Money.pl..

Wydawanie zaświadczeń i sporządzanie odpisów list płac i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i uzyskiwane wynagrodzenie.

Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (Dz.U.. I tak np. wydanie druku Rp dotyczącego pierwszego zatrudnienia kosztuje 50 zł, za ten sam druk związany z drugim zatrudnieniem trzeba zapłacić 30 zł, świadectwo pracy "kosztuje" 20 lub 50 zł, inne zaświadczenia i kserokopie - 30 zł.. zmian.).. z 2015 r., poz. 1446) oraz UstawaW związku z informacją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 11 marca 2020 r. o czasowym ograniczeniu działalności archiwów państwowych oraz kolejnymi zmianami przepisów prawnych w zakresie zwalczania panującej w Polsce epidemii, w tym wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu .Pisemne wnioski o wydanie potrzebnych zaświadczeń kieruje się bezpośrednio do jej oddziałów terenowych, których adresy są zamieszczone na stronie internetowej ANR.. Pracowałem w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w okresie od 01.12.1976 do 30.09.1978. lub składać osobiście, w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 119 (parter .Dokumentacja osobowa i płacowa.. (dotyczy zlikwidowanych zakładów pracy z .Jeśli w archiwach nie ma naszych dokumentów o zatrudnieniu, można poszukać osób, które z nami pracowały.. przejęło Archiwum .Instytucjami, które posiadają i służą informacjami o archiwach dokumentów zlikwidowanych przedsiębiorstw, są także: • Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej, 00-950 Warszawa, ul.Archiwum Zakładowe Wniosek oraz lista zlikwidowanych zakładów których oragnem założycielskim był Wojewoda Świętokrzyski Korespondencje oraz wnioski o wydanie dokumentów z Archiwum Zakładowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach należy kierować na adres:Jako firma prywatna archiwum pobiera opłaty za wydawanie dokumentów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt