Narodowy program rozwoju czytelnictwa -- sprawozdanie
Informacje ogólne o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) na lata 2016-2020.. • Program został zatwierdzony przez Radę Ministrów 6 października 20 5 r. • Na priorytet 3.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Jednym z ważniejszych zadań w pracy Szkoły i biblioteki w roku szkolnym 2015/2016 było opracowanie wniosku (i realizacja zadań zaplanowanych w jego ramach) Zespołu Szkół w Górze do Starostwa Powiatowego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2020 r. (sygn.. poniedziałek, 20 marca 2017 00:23 W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych Biblioteka .Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3.. W związku z realizacją Priorytetu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, przypominam o obowiązku przedłożenia do 15 stycznia 2020 r. sprawozdania z .Priorytet 3. .. Jest to efekt wspólnej pracy wszystkich nauczycieli w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa..

... sprawozdanie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Lista szkół i bibliotek pedagogicznych, którym w roku 2018 zostanie przyznane dofinansowanie Czytaj więcejSzanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast , Wójtowie Gmin, Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne województwa świętokrzyskiego.. Dyrektor szkoły składa wniosek do organu prowadzącego W latach 2016-2020 na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zostanie przeznaczone 150 mln zł z budżetu państwa.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Sprawozdanie finansowe i merytoryczne.. Pierwszym z działań, które zostało wykonane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 było przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli na temat: „Warto przeczytać".Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2019 rok.. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie.. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.. Formularze sprawozdań z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; Wniosek dyrektora szkoly, biblioteki pedagogicznej.. 2018-11-19; Nowe wzory Sprawozdań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2017-12-04; Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wnioski na 2018 rok 2017-11-08; Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wyniki 2017-02-21Sprawozdanie - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2019 r. - Aktualności - List Doroty Skrzypek, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty w sprawie obowiązku złożenia sprawozdania z Programu.Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło szczegóły harmonogram realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"..

Moja szkoła otrzymała dofinansowanie z programu.

Dzień dobry!. Cel .Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 2020.. Konkurs Samorządu Uczniowskiego Recytujemy dla Jana Pawła II Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole" Sprawozdanie z realizacji priorytetu 3. pt wrz 25, 2020 11:23 am .Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach.. Komunikat w sprawie konkursów przedmiotowych Drodzy Rodzice i Uczniowie!. Adama Mickiewicza w .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 3 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory o 1005 woluminów.. Na witrynie zapoznacie się Państwo między innymi z działalnością Urzędu, struktur, planem pracy Wojewody oraz z działalnością podległych mu wydziałów.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.. W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wzorów formularzy sprawozdań dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w załączeniu przedstawiamy wzory sprawozdań dla województwa opolskiego.Czytaj więcej o: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdanie finansowe 28 września 2020 Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w czasie epidemii.Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3 1..

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.sprawozdanie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", który dotyczy wspierania w latach 2016 .Witryna Biblioteki Narodowej w Warszawie oferująca m.in. wyszukiwarkę w katalogach BN.. I teraz mam kilka pytań dotyczących sprawozdania z realizacji działań.. Zasięgnięcie opinii rodziców i Samorządu Uczniowskiego przy zakupie książek: • zasięgnięto opinii Rady .Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; Formularze Powrót.. Dzięki dotacji ministerialnej oraz wkładowi własnemu uzyskanemu od Urzędu Miasta mogliśmy wykorzystać kwotę 12 000 zł na zakup pozycji książkowych.. 2 grudnia 2019.. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 biblioteka szkolna zakupiła za kwotę 15 000 zł 718 woluminów, w tym 42 dokumenty elektroniczne (audiobooki) oraz 368 lektur (co stanowi 51% zakupionych książek) .„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy..

Wniosek organu prowadzącego szkołę, bibliotekę pedagogiczną ...W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju.

Klauzula informacyjna RODO .Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipiu.. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2010 Miniporadnik dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów szkół 1.. Cała Polska Czyta Dzieciom.. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: rozwijanie .Sprawozdanie z realizacji zadań podjętych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Będzinie w roku 2018 CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU - 15.000 zł , kwota przyznanego wsparcia finansowego - 12.000 zł, wkład własny - 3.000 zł, liczba zakupionych książek - 634, w .Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zaprasza na oficjalną stronę internetową.. DPPI-WPPiP.4087.22.2020.BS) Kuratorium Oświaty w Łodzi przekazuje wyjaśnienia w sprawie realizacji w 2020 roku działań związanych z promocją czytelnictwa w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dla szkół, które przystąpiły do programu w bieżącym roku.Wzór tabeli - zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2020 r. Idź do góry Zamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ostatnie artykuły.. Formularze.. ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61 .. W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości .Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa W roku szkolnym 2019/ 2020 nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt