Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej; 5. świadczeniu - należy przez to rozumieć świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.. Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy nauczyciela, którego dotyczy Nie dla chaosu.. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej mogą być składane w trzech terminachO przyznaniu zapomogi losowej, zapomogi socjalnej, zapomogi zdrowotnej z ZFŚS lub ze środków obrotowych pracodawcy (z tzn. jego zasobów majątkowych) decydują zdarzenia losowe albo zła kondycja materialna pracownika i jego rodziny.. Z jakiego tytułu wnioskodawca ubiega się o pomoc:** a) leczenia się w innej miejscowości z powodu braku odpowiedniej placówki w miejscu zamieszkania b) leczenia się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej lub wyjątkowo ciężkiej choroby c) korzystania ze specjalistycznej pomocy lekarskiej w innej miejscowości pomimoWNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI.. Komisja Zdrowotna opiniuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach przeznaczonych na pomoc zdrowotną w danym roku kalendarzowym środków.. 1 Karty Nauczyciela corocznie zapewnia w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.Kontakt..

Odmowa przekazania rachunków za leki do przyznania pomocy zdrowotnej dla ...Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI ZDROWOTNEJ / LOSOWEJ* Author:wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej Utworzono dnia 19.10.2020, 14:32 UCHWAŁA NR XV/120/2020 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawaniaWniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 28 września 2017.. WNIOSEK - fundusz zdrowotnyPomoc zdrowotna dla nauczycieli - rodzaj świadczeń i ich opodatkowanie .. z funduszu zdrowotnego utworzonego ze środków w wysokości 0,3% naliczonego od planowanych wynagrodzeń brutto nauczycieli pomniejszonych o składki społeczne oraz czy podlegają one .. Klub młodego nauczyciela.. Załączniki .. Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej można pobrać w Wydziale Edukacji ul. Lwowska 28 a, pokój nr 324 lub z niniejszego poradnika (wzór wniosku F-E-3).7..

1, dzielona jest proporcjonalnie do liczby nauczycieli objętych pomocą zdrowotną.

Załącznik 1 Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać ze świadczeń finansowanych z UFŚSPomoc zdrowotna dla nauczycieli polegająca na dofinansowaniu do zakupu okularów stanowi dla nauczycieli przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust.. ROZDZIAŁ IV Sposób przyznawania świadczeń § 9 1.. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związku z:- strona archiwalna - Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli: dodany: 10:58, 06.07.2016:WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI 1.. Zapomoga to bezzwrotna forma pomocy finansowej./Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/49/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 01 lipca 2015 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PINIĘŻNEGO NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELIO przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia nauczyciela w terminie 14 dniu od dnia posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o pomoc zdrowotną dla nauczycieli..

Nowy wzór wniosku do pobrania tu: Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (NOWY) ZNP.

3.Przedstawiamy Państwu informacje o możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego następujących szkół i placówek specjalnych: Zespołu Szkół Specjalnych nr 38, ul. Namysłowska 10, Szkoła Podstawowe Specjalna nr 22, ul Spartańska 1, Zespołu Szkół Specjalnych nr 89, ul. Skaryszewska 8, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282, ul.pomoc zdrowotna dla nauczycieli - napisał w Różne tematy: jak planujecie pomoc zdrowotną dla nauczycieli na 2009r bo ja 0,3% od zaplanowanych wynagr.bez nagr.dyrektora oraz bez nagród jubileuszowych i czy macie uchwałę z Gminy , która okresla ile procent macie zapłanować .jestesmy jednostka budzetowa.4.. Ponoszę wysokie koszty na leczenie i leki związane z chorobą …2.3.. W przypadku odmowy przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego - przysługuje odwołanie do Wójta Gminy /Burmistrza, Prezydenta/Miasta/.DOCX - 25 kB Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Pomoc Zdrowotna dla Nauczycieli Rada Miasta Rypina na podstawie art. 72 ust.. Głos nauczycielski.. 5, wydaje Starosta.. Czy w regulaminie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, dopuszczalny jest zapis, że w przypadku braku chętnych na zwrot kosztów leczenia środki można przeznaczyć na badania służące poprawie zdrowia nauczycieli?Załącznik Nr 1do Uchwały Nr III/27/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI1..

1. Wysokość świadczenia pomocy zdrowotnej ustala zgodnie z właściwością dyrektor, o którym mowa w § 2 ust.

1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca jako płatnik, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek obliczyć .wniosek o przyznanie zasiŁku pieniĘŻnego na pomoc zdrowotnĄ dla nauczycieli + oŚwiadczenie61.96kb Tweetnij Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel.. Uzasadnienie (opisz sytuację i uzasadnij wniosek o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej)2: Przykład 1: W związku z choroba pogorszyła się moja sytuacja materialna.. Kwota naliczonego funduszu, o którym mowa w ust.. 74 665-51-00, fax 74 665-51-18, e-mail: [email protected] zdrowotna dla nauczycieli; Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne; Wzory wniosków dla szkół niepublicznych; .. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.. Dane nauczyciela, którego dotyczy wniosek: .. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ Author: Gmina Police Last modified by: admin Created Date: 11/21/2017 9:54:00 AM Other titles: WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ .4.. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dotyczy dyrektora szkoły, wniosek o składany jest bezpośrednio do Starosty a opinię, o której mowa w ust.. WNIOSEK - fundusz zdrowotny.. Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.. W naszej siedzibie znajduje się Kasa czynna w godzinach 10:00 - 14:00.1. Fundusz Zdrowotny tworzą środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszące 0,3% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt