Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 20182019 pdf
czerwiec DokumentacjaMożecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami.. - czyli do 20 września 2.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Katarzyna Zalewska Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej Rozpoczęcie stażu: 01.09.2014 r. Planowana data zakończenia: Bardziej szczegółowo1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Okres stażu: r r. Nauczyciel: 1.. 2.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Boczkaja mgr Krystyna Poradzisz Nazwa i adres placówki : Przedszkole Samorządowe nr 2 ul. Kazimierza Wielkiego 123 32-400 Myślenice Czas trwania stażu: 1.09.2016 - 31.05.2017 r.IX.. Plan rozwoju zawodowego opracowała: Karolina Kawecka - Czytelniczka .z innymi nauczycielami - publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie - umiejętność dzielenia się .. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Termin 14 dni.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Plan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: X Pobież cały dokument..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

Cały okres stażu.. Nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany załączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. wrzesień - maj Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.Musi oczywiście napisać dwa plany rozwoju zawodowego adekwatne do okresu stażu - w każdej ze szkół i uwzględniające ich specyfikę (art. 9 f. 2 KN).. NawiązaniePlan rozwoju zawodowego uwzględniający mój indywidualny rozwój.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.. OstródaPlan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji § 7 ust.. Jana Pawła II w Chorzowie .. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz..

2009 r. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

OdpowiedzPrzydatne dla nauczyciela stażysty.zip Różne artykuły na temat stażu nauczyciela na nauczyciela kontraktowego, sprawozdania itp. z chomika zbyszekgrzesica Plan rozwoju zawodowego - dyplomowanie 1 5,0 (2020-09-30)1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców, 5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.Katalog-> Dla nauczyciela-> Język polski-> Plany rozwoju zawodowego.. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Planowana data zakończenia stażu: - 31.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko stażysty: Marta Kisiel Imię i nazwisko opiekuna stażu: Kamila Pielucha Nazwa i adres placówki: Przedszkole Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Lokatorska 12, 93-024 Łódź Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji specjalnej, studia podyplomowe na kierunku .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020 1..

Awans na nauczyciela dyplomowanego.

Gromadzenie dokumentacji, notatek, zaświadczeń, konspektów zajęć.. mgr Zofia Cofałka - nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 2 im.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. 2 pkt 3.. Monika Koprynia-Bogacz; Awans zawodowy - DYPLOMOWANY Anna Lesner; Indywidualny plan rozwoju zawodowego Iwona Kwiatkowska-Fus; Plan awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - język polski.W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty.. R §4.3 •W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora.. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż: (§6 ust.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. 9 .dotyczących awansu zawodowego: * Rozporządzenia MEN * Ustawa o systemie oświaty * Karta Nauczyciela - czytanie aktualności prawnych na łamach prasy oraz w Internecie, - sporządzenie planu rozwoju zawodowego - wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego wrzesień 2014 2..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

R §4.4 •Dyrektor wówczas w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan alboNauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. 2 Imię i nazwisko : Stanowisko: Nauczyciel wspomagający Nazwa placówki : Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: r. Data zakończenia stażu: r. Opiekun stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MAŁGORZATA RYNDAK Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2016 r. do 31.V.2017 r.)PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO .. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, podczas stażu chcę wprowadzić swój autorski program artystyczny.. - Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy itp. - Analiza własnych działań i ocena skuteczności.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająopracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego.. Data rozpoczęcia stażu: - 01.. Teczki stażysty.. 2 pkt.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPlan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. z innymi - portale internetowe - plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu § 6 ust.. Nauczycielowi przysługuje prawo wniesienie odwołania (w ciągu 14 dni) od oceny ustalonej przez dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.Teczka stażysty zawiera: procedurę uzyskania stopnia awansu zawodowego (zobacz plik PDF), plan rozwoju zawodowego (zobacz plik PDF), sprawozdanie (zobacz plik PDF), ocenę dorobku zawodowego (zobacz plik PDF).planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt