Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 2020
Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r.WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO Author: kozlowska Last modified by: Ewa Orzechowska Created Date: 2/27/2020 1:23:00 PM Company: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Other titles: WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOZa złożenie oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświad-czenia lustracyjnego nic nie zapłacisz.. Kiedy złożyć dokumenty?. ustawy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego (informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego) dotyczy następujących osób: członka rady uczelni, rektora, członka kolegium elektorów, członka senatu, osoby będącej członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust.. Takie osoby zobowiązane są jednak do złożenia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia .Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1a do ustawy, z zastrzeżeniem art. 11 złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji publicznej w niektórych służbach, ust.5..

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy); Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 .Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) Mapa serwisu.. Formularze do pobrania: Formularz nr 1 - Oświadczenia lustracyjneświadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 306), oświadczam, że nie pracowałem/nie .załącznik nr 2a - Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a: Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, iż było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.Lustracja w 1992 roku.. Instytut Pamięci Narodowej.. W przypadku, gdy osoba obejmująca jedną z wymienionych funkcji w przeszłości składała już oświadczenie lustracyjne, składa Wojewodzie Mazowieckiemu informację o uprzednim złożeniu takiego oświadczenia, tj. załącznik nr 2a do ustawy.1..

2020 r. poz. 306).informacja o zŁoŻeniu oŚwiadczenia lustracyjnego.

O IPN; Edukacja; Nauka; Archiwa; Publikacje; Śledztwa; Lustracja; Upamiętnianie; Poszukiwania; Dla mediów; Kontakt; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kan-dydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji wymienionej w punkcie 1-7.Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia.. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i… Czytaj więcej o: Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnegozłożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do organu wzywającego (dokumenty kandydata na stanowisko).. Oświadczenie lu stracyjne składa się tylko raz (pod warunkiem, że było złożone po 14 września 2007 r.*), w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie, objęcie lub wykonywanie funkcji publicznej.. Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego sk łada się każdorazowo w przypadku wyrażenia zgody na ponowne kandydowanie .wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.pdf..

Wzór oświadczenia lustracyjnego.

1 i 2 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.. zm.), zwanej dalej Ustawą, osoba ubiegająca się o pełnienie funkcji .Załącznik nr 2 „Załącznik nr 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r." WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGOInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (formularz nr 1) Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną (formularz nr 2) II.. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r.Wzór oświadczenia lustracyjnego Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i… Czytaj więcej o: Wzór oświadczenia lustracyjnego 2 października 2019Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji..

Instytut Pamięci Narodowej Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - .

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia .Zgodnie z art. 4 pkt 18, pkt 44 lit. b i pkt 51 ww.. Mając na uwadze powyższe podaje się wzór oświadczenia lustracyjnego i wzór informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, celem wykorzystania przez osoby zobowiązane.Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia formularzy.. Wybierz oddział: zmiana wartości spowoduje automatyczne przkierowanie na stronę oddziałuSystem informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.. Pierwszą próbą wpisania lustracji w porządek prawny niepodległego państwa był projekt ustawy o Restytucji Niepodległości wniesiony przez klub parlamentarny Konfederacji Polski Niepodległej w Sejmie I Kadencji 10 grudnia 1991 roku (druk nr 15).. OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE I INFORMACJA O UPRZEDNIM ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO.. zobacz .. zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2783.. Uchwała nr 7/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia listy prawidłowo zgłoszonych kandydatów do Kolegium Elektorów UczelniOświadczenie osoby zgłoszonej jako kandydat na Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dotyczące przedstawienia wspólnocie Uczelni programu wyborczego oraz zrealizowania innych obowiązków, o których mowa w § 164 ust.. 6 tego projektu przewidywał, że osoby należące do organów bezpieczeństwa i porządku publicznego .Na podstawie § 15 ust.. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430), zwanej dalej ustawą lustracyjną, obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca .informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. 3a, stanowi załącznik nr 2a do ustawy.1.. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o których mowa w art. 4 pojęcie osób pełniących funkcje publiczne, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.Zgodnie z art. 8 pkt 42 ww.. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn.. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust.. Data ostatniej aktualizacji: 29.10.2020 16:41. ustawy organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy kurator oświaty.. Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o której mowa w art. 7 obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego, ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt